Slavíme 27. neděli v mezidobí

Pátek 13. října od 20 hodin bude v kostele v Senici adorace, vedená mládeží. Tyto adorace budou bývat každý druhý pátek v měsíci v kostelích a kaplích našich farností (viz rozpis na plakátku).

V sobotu v 10 hodin bude v olomoucké katedrále biskupské svěcení. V tentýž den odpoledne od 14 hodin proběhne v kostele v Senici 16. ročník Senické noty.

V neděli 15. října bude sbírka na opravy. Už předem Pán Bůh zaplať!

Během nepřítomnosti P. Martina (do středy 18. října) zastupuje P. Josef Trtík z Choliny. Na něho se obracejte v případě pohřbů (mobil: 731 621 168).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 8.10. 27. neděle v mezidobí  Senice 08:00 Za + P. Aloise Nováka
po 9.10.
út 10.10.
st 11.10. Sv. Jana XXIII., papeže
čt 12.10. Sv. Radima, biskupa
13.10.  Senice  20:00  ADORACE
so 14.10.  Senice  17:00  Za účastníky Senické noty
ne 15.10. 28. neděle v mezidobí  Senice 08:00 Za živé a + farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hromniční pouť matek
farní kostel Šternberk, sobota 03. 02. 2018 od 9:20 hodin

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 09. 02. 2018 od 20 hodin

Popeleční středa – začátek doby postní                                                                           14. února, bohoslužby Cholina 17:00, Senice 18:30

Pokračování kurzu lektorů
fara Luká, soboty 17.02., 17.03., 14.04., vždy od 9 hodin