Slavíme 28. neděli v mezidobí

V neděli 22. října je „misijní neděle“. V tento den bude sbírka na misie.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 15.10. 28. neděle v mezidobí  Senice 08:00 Za živé a + farníky
po 16.10.
út 17.10. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
st 18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty Senice 18:00 Za + Františku Navrátilovou a její sestru
čt 19.10. Senička 18:00 Za + Jaromíra Zaorala, jeho rodiče, živou a + rodinu
20.10. Senice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další B. ochranu
so 21.10.
ne 22.10. 29. neděle v mezidobí 

Den modliteb za misie

Senice 08:00 Za + Josefa Štefana, manželku, rodiče a sourozence s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

XX. Myslivecká pouť
Svatý Hostýn, neděle 20. října 2018 v 10:15 hodin