Slavíme 28. neděli v mezidobí

V neděli 22. října je „misijní neděle“. V tento den bude sbírka na misie.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 15.10. 28. neděle v mezidobí  Senice 08:00 Za živé a + farníky
po 16.10.
út 17.10. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
st 18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty Senice 18:00 Za + Františku Navrátilovou a její sestru
čt 19.10. Senička 18:00 Za + Jaromíra Zaorala, jeho rodiče, živou a + rodinu
20.10. Senice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další B. ochranu
so 21.10.
ne 22.10. 29. neděle v mezidobí 

Den modliteb za misie

Senice 08:00 Za + Josefa Štefana, manželku, rodiče a sourozence s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Týden modliteb za duchovní povolání ve dnech 16. – 22. dubna 2018

Zakončení kurzu lektorů
fara Luká, sobota 21. dubna od 9:30 hodin s Mons. Josefem Hrdličkou

Studentský Velehrad
celostátní setkání vysokoškoláků, Velehrad 19.-22.04.2018

Sbírka na opravu hřbitovní zdi
Senice na Hané a Senička, 28.-29.04.2018

Pouť dětí a mládeže
kostel Jednov, úterý 01.05.2018 v 10 hodin, následují hry na hřišti, ve 14 hod. májová

První májová pobožnost
Senice Hliníky, úterý 01.05.2018 v 18 hodin

Adorace vedená mládeží
kaple Dubčany, pátek 11.05.2018 od 20 hodin