Slavíme 29. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 15. října se v Senici vybralo 5.430,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Ve středu 25. října v 19 hodin bude setkání ekonomické rady na faře.

 

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Dušičková pobožnost na hřbitově v Senici bude v neděli 5. listopadu ve 14 hodin (v Cholině v tentýž den v 15 hodin).

 

POZOR! V noci ze soboty 28.10. na neděli 29.10. bude změna času (3:00 – 2:00).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 22.10. 29. neděle v mezidobí  Senice 08:00 Za † Josefa Štefana, manželku, rodiče a sourozence s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
po 23.10.
út 24.10.
st 25.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty Senice 18:00 Za † Václava Mikulku a jeho manželku
čt 26.10. Senička 18:00 Volný úmysl
27.10. Senice 18:00 Za živou a † rodinu Skopalovu a Vacovu
so 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
ne 29.10. Slavnost výročí posvěcení kostela Senice 08:00 Za živé a † farníky

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hromniční pouť matek
farní kostel Šternberk, sobota 03. 02. 2018 od 9:20 hodin

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 09. 02. 2018 od 20 hodin

Popeleční středa – začátek doby postní                                                                           14. února, bohoslužby Cholina 17:00, Senice 18:30

Pokračování kurzu lektorů
fara Luká, soboty 17.02., 17.03., 14.04., vždy od 9 hodin