Slavíme výročí posvěcení kostela

Při sbírce na misie v neděli 22. října se v Seničce vybralo 880,- Kč, v Senici 5.430,- Kč. Dohromady 5.690,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pátek je první pátek v měsíci listopadu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti. Příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

V neděli 5. 11. se koná pravidelná sbírka na Charitu.

 

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Dušičková pobožnost na hřbitově v Senici bude v neděli 5. listopadu ve 14 hodin (v Cholině v tentýž den v 15 hodin).

 

V úterý 7. 11. v 17 hodin bude na faře v Litovli setkání s koordinátorkami Hnutí Modlitby matek. Zvány jsou všechny ženy. Podrobnosti najdete na plakátku.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 29.10. Slavnost výročí posvěcení kostela Senice 08:00 Za živé a † farníky
po 30.10.
út 31.10.
st 1.11. Slavnost Všech Svatých Senice 18:30 Za + Karla a Anežku Doleželovy, jejich + děti a za duše v očistci
čt 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Senice 18:30 Za všechny zemřelé
3.11. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za + Marii a Stanislava Polisovy a živou rodinu Polisovu
so 4.11. Sv. Karla Boromejského, biskupa
1. sobota v měsíci
Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 5.11. 31. neděle v mezidobí  Senice 08:00
 
 
14:00
Za + Marii a Františka Šindelářovy, dar zdraví, Boží požehnání pro rodinu Šindelářovu a Endelovu
Dušičková pobožnost na hřbitově

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

XX. Myslivecká pouť
Svatý Hostýn, neděle 20. října 2018 v 10:15 hodin