Slavíme 32. neděli v mezidobí

Při sbírce na Charitu v neděli 5. 11. se v Senici vybralo 4.550,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 19. 11. bude sbírka na opravy.

 

V kostele v Senici vzadu na stolku je kasička, kam je možné přispívat na zhotovení obrazu sv. Josefa do kaple. Všem, kdo přispějí, Pán Bůh zaplať!

 

V příštím roce proběhne generální oprava hřbitovní zdi. Bude rekonstruována také vstupní brána. Prosíme farníky, kteří mají doma staré fotografie, kde je brána zachycena v původní podobě, ať je přinesou na faru k oskenování. Děkujeme!

 

Úmysl našich farních modliteb na měsíc listopad: Za ochranu života na jeho začátku i na jeho konci.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 12.11. 32. neděle v mezidobí  Senice 08:00 Za živé a + farníky
po 13.11. Sv. Anežky České, panny
út 14.11.
st 15.11. Senice 18:00 Za + Jarmilu a Víta Pluskalovy, jejich rodiče a sourozence a za živou a + rodinu Navrátilovu
čt 16.11. Senička 18:00 Za + Ladislava Mlčocha, manželku a duše v očistci
17.11. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice Senice 17:00 Za + Františka a Boženu Dostálovy, syna, jeho manželku a za Boží ochranu pro živou rodinu
so 18.11.
ne 19.11. 33. neděle v mezidobí  Senice 08:00 Za živou a + rodinu Rozsypalovu, Pavlíčkovu a duše v očistci

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

XX. Myslivecká pouť
Svatý Hostýn, neděle 20. října 2018 v 10:15 hodin