Slavíme 2. neděli adventní

V neděli 17. 12. bude sbírka na opravy.

 

V neděli 17. 12. bude v kostele v Cholině předvánoční zpověď (14:00 až 15:30). V Senici v sobotu 23. 12. ve stejném čase.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 10.12. 2. neděle adventní Senice 08:00 Za živé a + farníky
po 11.12. Senice 06:30 Volný úmysl
út 12.12.
st 13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice Senice 18:00 Za + Jaroslava Němce a celou živou a + rodinu
čt 14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Senička 06:30 Volný úmysl
15.12. Senice 18:00 Za + Annu Pavelkovu, manžela, rodiče, sourozence a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
so 16.12. Senice 08:00 Za nenarozené děti a za duše v očistci
ne 17.12. 3. neděle adventní Senice 08:00 Za + Stanislava Štafu, + bratra, sestru a dar víry pro živou rodinu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Týden modliteb za duchovní povolání ve dnech 16. – 22. dubna 2018

Zakončení kurzu lektorů
fara Luká, sobota 21. dubna od 9:30 hodin s Mons. Josefem Hrdličkou

Studentský Velehrad
celostátní setkání vysokoškoláků, Velehrad 19.-22.04.2018

Sbírka na opravu hřbitovní zdi
Senice na Hané a Senička, 28.-29.04.2018

Pouť dětí a mládeže
kostel Jednov, úterý 01.05.2018 v 10 hodin, následují hry na hřišti, ve 14 hod. májová

První májová pobožnost
Senice Hliníky, úterý 01.05.2018 v 18 hodin

Adorace vedená mládeží
kaple Dubčany, pátek 11.05.2018 od 20 hodin