Slavíme 3. neděli adventní

V neděli 17. 12. sbírka na opravy.

 

Předvánoční svatá zpověď v Senici bude v sobotu 23. 12. od 14 do 15:30 (v Cholině se zpovídá v neděli 17. 12. ve stejném čase).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 17.12. 3. neděle adventní Senice 08:00 Za + Stanislava Štafu, + bratra, sestru a dar víry pro živou rodinu
po 18.12. Senice 06:30 Volný úmysl
út 19.12.
st 20.12. Senice 18:00 Za živou a + rodinu Poláškovu, Švestkovu a duše v očistci
čt 21.12. Senička 06:30 Volný úmysl
22.12. Senice 18:00 Za + Josefa a Marii Tobiášovy a dar zdraví pro celou rodinu
so 23.12. Senice 08:00 Volný úmysl
ne 24.12. 4. neděle adventní

Štědrý den

Senice 08:00

22:00

22:30

Za živé a + farníky

Zpěv koled

Za členy chrám. sboru a scholy a Boží požehnání pro jejich rodiny

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hromniční pouť matek
farní kostel Šternberk, sobota 03. 02. 2018 od 9:20 hodin

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 09. 02. 2018 od 20 hodin

Popeleční středa – začátek doby postní                                                                           14. února, bohoslužby Cholina 17:00, Senice 18:30

Pokračování kurzu lektorů
fara Luká, soboty 17.02., 17.03., 14.04., vždy od 9 hodin