Slavíme 3. neděli adventní

V neděli 17. 12. sbírka na opravy.

 

Předvánoční svatá zpověď v Senici bude v sobotu 23. 12. od 14 do 15:30 (v Cholině se zpovídá v neděli 17. 12. ve stejném čase).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 17.12. 3. neděle adventní Senice 08:00 Za + Stanislava Štafu, + bratra, sestru a dar víry pro živou rodinu
po 18.12. Senice 06:30 Volný úmysl
út 19.12.
st 20.12. Senice 18:00 Za živou a + rodinu Poláškovu, Švestkovu a duše v očistci
čt 21.12. Senička 06:30 Volný úmysl
22.12. Senice 18:00 Za + Josefa a Marii Tobiášovy a dar zdraví pro celou rodinu
so 23.12. Senice 08:00 Volný úmysl
ne 24.12. 4. neděle adventní

Štědrý den

Senice 08:00

22:00

22:30

Za živé a + farníky

Zpěv koled

Za členy chrám. sboru a scholy a Boží požehnání pro jejich rodiny

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Týden modliteb za duchovní povolání ve dnech 16. – 22. dubna 2018

Zakončení kurzu lektorů
fara Luká, sobota 21. dubna od 9:30 hodin s Mons. Josefem Hrdličkou

Studentský Velehrad
celostátní setkání vysokoškoláků, Velehrad 19.-22.04.2018

Sbírka na opravu hřbitovní zdi
Senice na Hané a Senička, 28.-29.04.2018

Pouť dětí a mládeže
kostel Jednov, úterý 01.05.2018 v 10 hodin, následují hry na hřišti, ve 14 hod. májová

První májová pobožnost
Senice Hliníky, úterý 01.05.2018 v 18 hodin

Adorace vedená mládeží
kaple Dubčany, pátek 11.05.2018 od 20 hodin