Slavíme 4. neděli adventní i Štědrý den

Při sbírce na opravy v neděli 17. 12. se vybralo 6.975,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 31.12., o svátku Sv. Rodiny vystoupí v kostele v Konici mládež s vánočním pásmem se scénkou Bonifác. Zpívat bude dětská schola Skřivánci. Začátek v 16 hodin.

 

Centrum pro rodinu Kána Konice organizuje kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství pro manžele, snoubence, biřmovance a další zájemnce. Kurz proběhne ve Společenském domě v Ochozi. Přednášet bude manželský pár Marie a Ladislav Kolčavovi. Je třeba se přihlásit. Podrobnosti najdete na plakátku na nástěnce v předsíni kostela.

 

Naše senická farnost finančně podporuje v rámci projektu Adopce na dálku dívenku Inosias Souvenie z Haiti. Ta nám posílá krátký dopis, kde píše něco o svém bydlišti a také malý betlémek. Její dopis i s fotografií najdete na nástěnce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 24.12. 4. neděle adventní

Štědrý den

Senice 08:00
22:00
22:30
Za živé a + farníky
Zpěv koled
Za členy chrám. sboru a scholy a Boží požehnání pro jejich rodiny
po 25.12. Slavnost Narození Páně Závazný zasvěcený svátek Senice 08:00 Volný úmysl
út 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka Senice 08:00 Volný úmysl
st 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
čt 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků Senička 18:00 Volný úmysl
29.12. Senice 18:00 Volný úmysl
so 30.12.
ne 31.12. Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

XX. Myslivecká pouť
Svatý Hostýn, neděle 20. října 2018 v 10:15 hodin