Slavíme svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, po mši sv. svátostné požehnání.

 

V našem děkanátu proběhne kurz lektorů. Přednášky budou bývat na faře v Luké. První přednáška bude v sobotu 20. ledna od 9:30 do 12 hodin. Zájemci ať se přihlásí co nejdřív v zákristii.

 

Centrum pro rodinu Kána Konice organizuje kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství pro manžele, snoubence, biřmovance a další zájemnce. Kurz proběhne ve Společenském domě v Ochozi. Přednášet bude manželský pár Marie a Ladislav Kolčavovi. Je třeba se přihlásit. Podrobnosti najdete na plakátku na nástěnce v předsíni kostela.

 

Naše senická farnost finančně podporuje v rámci projektu Adopce na dálku dívenku Inosias Souvenie z Haiti. Ta nám posílá krátký dopis, kde píše něco o svém bydlišti a také malý betlémek. Její dopis i s fotografií najdete na nástěnce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 31.12. Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce
po 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie, Zasvěcený svátek.
Světový den modliteb za mír
Senice 08:00 Za + Rostislava a Ludmilu Grecmano- vy a celou živou rodinu Grecmanovu
út 2.1. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
st 3.1. Senice 18:00 Za + Josefa Hrachovinu, živou rodinu a duše v očistci
čt 4.1. Senička 18:00 Za + Annu a Hynka Navrátilovy a dar zdraví pro živou rodinu
5.1. První pátek v měsíci Senice 18:00 Za + Vladimíra Pytlíčka, rodiče z obou stran a živou rodinu
so 6.1. Slavnost Zjevení Páně Doporučený svátek Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 7.1. Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční
Senice 08:00 Za živé a + farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Týden modliteb za duchovní povolání ve dnech 16. – 22. dubna 2018

Zakončení kurzu lektorů
fara Luká, sobota 21. dubna od 9:30 hodin s Mons. Josefem Hrdličkou

Studentský Velehrad
celostátní setkání vysokoškoláků, Velehrad 19.-22.04.2018

Sbírka na opravu hřbitovní zdi
Senice na Hané a Senička, 28.-29.04.2018

Pouť dětí a mládeže
kostel Jednov, úterý 01.05.2018 v 10 hodin, následují hry na hřišti, ve 14 hod. májová

První májová pobožnost
Senice Hliníky, úterý 01.05.2018 v 18 hodin

Adorace vedená mládeží
kaple Dubčany, pátek 11.05.2018 od 20 hodin