Slavíme svátek Křtu Páně

V neděli 7. ledna od 16 hodin bude v kostele v Senici Tříkrálový koncert. Vystoupí pěvecký sbor Collegium vocale z Olomouce.

 

V pátek 12. ledna od 20 hodin bude adorace v kapli v Seničce, kterou poveden mládež.

 

V sobotu 13.1. od 9 hodin a v neděli 14.1. od 10 hodin proběhne v Senici Tříkrálová sbírka. Už předem Pán Bůh zaplať za každý dar!

 

Úmysl modliteb na měsíc leden: za volbu nového prezidenta a za dary Ducha sv. pro všechny politiky a státníky, aby usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 7.1. Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční
Senice 08:00 Za živé a + farníky
po 8.1.
út 9.1.
st 10.1. Senice 18:00 Za živou a + rodinu Rozsypalovu a duše v očistci
čt 11.1. Senička 18:00 Za Lubomíra a Annu Dostálovy a dar zdraví pro živou rodinu
12.1. Senice 18:00 Za + Ludmilu Čechovu a živou rodinu
so 13.1.
ne 14.1. 2. neděle v mezidobí Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a pomoc Boží a za Boží požehnání pro celou rodinu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

XX. Myslivecká pouť
Svatý Hostýn, neděle 20. října 2018 v 10:15 hodin