Slavíme 2. neděli velikonoční

Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě na bílou sobotu vynesla 1.497,- Kč. Na kněžský seminář na Velikonoční neděli 5.400,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Česká biskupská konference vyzývá všechny ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Tato celonárodní sbírka proběhne v neděli 15. dubna

 

V pátek 13. dubna od 20 hodin bude v kostele v Bílsku adorace, vedená mládeží.

 

Farní úmysl modliteb na měsíc duben: Za kněze, řeholníky a řeholnice, ať jim Bůh dá všechny potřebné milosti, které potřebují ke své službě a za nová duchovní povolání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 8.4. 2. neděle velikonoční Senice 08:00 Za kněze dr. Jaroslava Studeného a duše v očistci
po 9.4. Slavnost Zvěstování Páně Senice 17:00 Za duše v očistci
út 10.4.
st 11.4. Sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka
Senice 18:00 Za živou a rodinu Grézlovu, Heroudkovu a ochranu Panny Marie
čt 12.4. Senička 18:00 Volný úmysl
13.4. Senice 18:00 Za Marii Kleinovou, živou a
rodinu Kleinovu a dar zdraví
so 14.4.
ne 15.4. 3. neděle velikonoční Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Noc kostelů
kostel Cholina, pátek 25.05.2018 od 19 hodin

Slavnost Božího Těla
kostel Senice s následným průvodem, čtvrtek 31.05.2018 od 18 hodin

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 08.06.2018 od 20 hodin

Kongres o Božím milosrdenství
Slavkovice / Nové Město na Moravě, 8.-10. června 2018