Slavíme 4. neděli velikonoční

Při sbírce na pomoc obnovy domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu v neděli 15. dubna se vybralo v Seničce 200,- Kč, v Senici 5.390,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V sobotu 21. dubna byl v Luké zakončen kurz lektorů našeho děkanátu. Poděkování patří všem, kteří obětovali svůj čas a kurzu se zúčastnili. Ať službu lektora konají k větší cti a slávě Boží!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 22.4. 4. neděle velikonoční

Den modliteb za povo- lání k duchovnímu stavu

Senice 08:00 Za rodiče, prarodiče a celou živou a rodinu Sekyrovu a Dudkovu
po 23.4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
út 24.4. Sv. Jiří, mučedníka
st 25.4. Svátek sv. Marka, evangelisty Senice 18:00 Za Boží požehnání pro rodinu Obšelovu
čt 26.4. Senička 18:00 Volný úmysl
27.4. Senice 18:00 Za rodiče Vyhlídalovy a jejich vnučky
so 28.4.
ne 29.4. 5. neděle velikonoční Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Cholinská pouť
kostel Cholina, neděle 19. srpna 2018, mše sv. v 8, 10 a 15 hodin

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 25. srpna 2018 od 10:15 hod.

Adorační den farnosti Senice
kostel Senice, neděle 26. srpna 2018 od 9 do 18 hodin

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 27. srpna 2018 v 8 hodin

Sedmdesátiny otce arcibiskupa
katedrála Olomouc, sobota 1. září 2018 v 10:30 hodin

Poděkování za letošní úrodu
kostel Senice, neděle 23. září 2018 v 8 hodin

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, pátek 28. září 2018