Slavíme 5. neděli velikonoční

V úterý 1. května se koná v Jednově tradiční pouť dětí a mládeže. Mše sv. v 10 hodin, soutěže na hřišti, ve 14 hodin májová pobožnost v kostele.

 

Mše sv. 1. května o svátku sv. Josefa, dělníka, bude tentokrát v kostele. Kaple sv. Josefa se opravuje.

 

První májová pobožnost bude v úterý 1. května u Panny Marie v Hliníkách. Během měsíce května budou vždy po večerní mši sv. a v neděli v 18 hodin.

 

V pátek je první pátek v měsíci květnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

V pátek je první pátek v měsíci květnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti. Po mši sv. svátostné požehnání.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 29.4. 5. neděle velikonoční Senice 08:00 Za živé a farníky
po 30.4.
út 1.5. Sv. Josefa, dělníka Senice  08:00 Za nenarozené děti
st 2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Senice 18:00 Za Stanislava a Annu Coufalovy a živou rodinu
čt 3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Senička 18:00 Volný úmysl
4.5. První pátek v měsíci Senice 18:00 Za Květoslava Brzobohatého, syna, živou a rodinu
so 5.5. První sobota v měsíci  Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 6.5. 6. neděle velikonoční Senice 08:00 Za Karla a Anežku Doleželovy a jejich děti Karla a Ludmilu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace
kostel Cholina, pátek 18.01.2019  od 20 hod.

Adorace
kaple Senička, pátek 15.02.2019  od 20 hod.

Adorační den
kostel Cholina, sobota 16.02.2019  od 9 hod.

Postní duchovní obnova VIR
kněžský seminář, Olomouc 08. – 10. 03. 2019