Slavíme 6. neděli velikonoční

Při sbírce na opravu hřbitovní zdi se v Senici a v Seničce vybralo 110.796,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Jiné dary: 113.700,- Kč. Celkem máme na transparentním účtu 224.666,18 Kč.

 

V pátek 11. května bude v kapli v Dubčanech od 20 hodin adorace.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 6.5. 6. neděle velikonoční

Den modliteb za pronásle- dované křesťany

Senice 08:00
 


18:00
Za Karla a Anežku Doleželovy a jejich děti Karla a Ludmilu


Májová pobožnost

po 7.5.
út 8.5. Panny Marie,
Prostřednice všech milostí
st 9.5. Senice 17:30 Volný úmysl
čt 10.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně Senice 18:00 Volný úmysl
11.5. Senice 18:00 Za Josefa Fišaru, manželku, syny a živou rodinu
so 12.5.
ne 13.5. 7. neděle velikonoční Senice 08:00


18:00

Za živé a farníky


Májová pobožnost

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Cholinská pouť
kostel Cholina, neděle 19. srpna 2018, mše sv. v 8, 10 a 15 hodin

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 25. srpna 2018 od 10:15 hod.

Adorační den farnosti Senice
kostel Senice, neděle 26. srpna 2018 od 9 do 18 hodin

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 27. srpna 2018 v 8 hodin

Sedmdesátiny otce arcibiskupa
katedrála Olomouc, sobota 1. září 2018 v 10:30 hodin

Poděkování za letošní úrodu
kostel Senice, neděle 23. září 2018 v 8 hodin

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, pátek 28. září 2018