Slavíme 6. neděli velikonoční

Při sbírce na opravu hřbitovní zdi se v Senici a v Seničce vybralo 110.796,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Jiné dary: 113.700,- Kč. Celkem máme na transparentním účtu 224.666,18 Kč.

 

V pátek 11. května bude v kapli v Dubčanech od 20 hodin adorace.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 6.5. 6. neděle velikonoční

Den modliteb za pronásle- dované křesťany

Senice 08:00
 


18:00
Za Karla a Anežku Doleželovy a jejich děti Karla a Ludmilu


Májová pobožnost

po 7.5.
út 8.5. Panny Marie,
Prostřednice všech milostí
st 9.5. Senice 17:30 Volný úmysl
čt 10.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně Senice 18:00 Volný úmysl
11.5. Senice 18:00 Za Josefa Fišaru, manželku, syny a živou rodinu
so 12.5.
ne 13.5. 7. neděle velikonoční Senice 08:00


18:00

Za živé a farníky


Májová pobožnost

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace
kostel Cholina, pátek 18.01.2019  od 20 hod.

Adorace
kaple Senička, pátek 15.02.2019  od 20 hod.

Adorační den
kostel Cholina, sobota 16.02.2019  od 9 hod.

Postní duchovní obnova VIR
kněžský seminář, Olomouc 08. – 10. 03. 2019