Slavíme 22. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

Společný úmysl farnosti na měsíc září: za katechety, kněze a učitele náboženství, aby uměli své žáky zaujmout a oslovit Božím slovem. Také za jejich žáky, aby byli vnímaví a měli otevřená srdce.

 

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2019. Cena 75,- a 64,- Kč.

 

Výuka náboženství bude bývat opět v pátek:

  • 1.-2. tř. – 11:20;
  • 3.-5. tř. – 12:35;
  • 6.-9. tř. – 13:20.

Začínáme 14. září.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 2.9. 22. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Vlastimilu Skopalovou, manžela a duše v očistci
po 3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
út 4.9.
st 5.9. Sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice
čt 6.9. Senička 18:00 Volný úmysl
7.9. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za Vladimíra Pytlíčka, jeho bratra, dvojerodiče a živou rodinu
so 8.9. Svátek Narození Panny Marie
ne 9.9. 23. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a + farníky

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Předvánoční zastavení         
kostel Senice, neděle 16.12.2018
od 16 hod.

Adventní koncert         
kostel Cholina, neděle 16.12.2018
v 18 hod.

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 21.12.2018
od 20 hodin

Předvánoční zpověď         
kostel Senice, sobota 22.12.2018
od 14 do 15:30 hod.

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 6.1.2019
od 16 hod.