Slavíme 22. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

Společný úmysl farnosti na měsíc září: za katechety, kněze a učitele náboženství, aby uměli své žáky zaujmout a oslovit Božím slovem. Také za jejich žáky, aby byli vnímaví a měli otevřená srdce.

 

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2019. Cena 75,- a 64,- Kč.

 

Výuka náboženství bude bývat opět v pátek:

  • 1.-2. tř. – 11:20;
  • 3.-5. tř. – 12:35;
  • 6.-9. tř. – 13:20.

Začínáme 14. září.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 2.9. 22. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Vlastimilu Skopalovou, manžela a duše v očistci
po 3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
út 4.9.
st 5.9. Sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice
čt 6.9. Senička 18:00 Volný úmysl
7.9. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za Vladimíra Pytlíčka, jeho bratra, dvojerodiče a živou rodinu
so 8.9. Svátek Narození Panny Marie
ne 9.9. 23. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a + farníky

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.