Slavíme 23. neděli v mezidobí

V neděli 16. září bude sbírka na opravy.

 

V sobotu 15. září se v Jednově koná XV. pouť nemocných. V 10 hod. modlitba sv. růžence, příležitost k přijetí svátosti smíření. V 10:30 mše sv. spojená s udělováním svátosti nemocných. Slouží P. Jiří Putala z Chropyně.

 

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2019. Cena 75,- a 64,- Kč.

 

Výuka náboženství bude bývat opět v pátek:

  • 1.-2. tř. – 11:20;
  • 3.-5. tř. – 12:35;
  • 6.-9. tř. – 13:20.

Začínáme 14. září.

 

Společný úmysl farnosti na měsíc září: za katechety, kněze a učitele náboženství, aby uměli své žáky zaujmout a oslovit Božím slovem. Také za jejich žáky, aby byli vnímaví a měli otevřená srdce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 9.9. 23. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 10.9.
út 11.9.
st 12.9. Jména Panny Marie
čt 13.9. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve Senička 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 65 let života s prosbou o Boží požehnání
14.9. Svátek Povýšení svatého Kříže Senice 18:00 Za Stanislava a Annu Coufalovy a Boží požehnání pro živou rodinu
so 15.9. Panny Marie Bolestné
ne 16.9. 24. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, rodiče a Boží požehnání pro ž. rodinu

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.