Slavíme 24. neděli v mezidobí

V neděli 16. září je sbírka na opravy.

 

Výuka náboženství bude bývat opět v pátek:

  • 1.-2. tř. – 11:20;
  • 3.-5. tř. – 12:35;
  • 6.-9. tř. – 13:20.

Začínáme 14. září.

 

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2019. Cena 75,- a 64,- Kč.

 

V neděli 23. září budeme při mši sv. děkovat Pánu Bohu za letošní úrodu. Pokud chcete, můžete během týdne donést něco ze své úrody na faru.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 16.9. 24. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, rodiče a Boží požehnání pro ž. rodinu
po 17.9.
út 18.9.
st 19.9.
čt 20.9. Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasan- ga a druhů, mučedníků Senička 18:00 Za rod. Navrátilovy, jejich syny, snachu a Boží požehnání pro ž. rodinu
21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty Senice 18:00 Za Víta Rozsypala, živou a rodinu
so 22.9.
ne 23.9. 25. neděle v mezidobí Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.