Slavíme 25. neděli v mezidobí

V neděli 16. září při sbírce na opravy se vybralo 8.023,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Výuka náboženství bude bývat opět v pátek:

  • 1.-2. tř. – 11:20;
  • 3.-5. tř. – 12:35;
  • 6.-9. tř. – 13:20.

Začínáme 14. září.

 

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2019. Cena 75,- a 64,- Kč.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 23.9. 25. neděle v mezidobí Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu
po 24.9.
út 25.9.
st 26.9.
čt 27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze Senička 18:00 Za rodiče Smékalovy, jejich syny, dceru a duše v očistci
28.9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Doporučený svátek Senice 08:00 Za Annu a Jakuba Tichých, sourozence a rodiče
so 29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
ne 30.9. 26. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

 

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.