Slavíme 25. neděli v mezidobí

V neděli 16. září při sbírce na opravy se vybralo 8.023,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Výuka náboženství bude bývat opět v pátek:

  • 1.-2. tř. – 11:20;
  • 3.-5. tř. – 12:35;
  • 6.-9. tř. – 13:20.

Začínáme 14. září.

 

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2019. Cena 75,- a 64,- Kč.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 23.9. 25. neděle v mezidobí Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu
po 24.9.
út 25.9.
st 26.9.
čt 27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze Senička 18:00 Za rodiče Smékalovy, jejich syny, dceru a duše v očistci
28.9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Doporučený svátek Senice 08:00 Za Annu a Jakuba Tichých, sourozence a rodiče
so 29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
ne 30.9. 26. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

 

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Děkanátní ples mládeže
sokolovna Ptení, sobota 23.02.2019 od 19 hod.

Postní duchovní obnova VIR
kněžský seminář, Olomouc 08. – 10. 03. 2019