Slavíme 26. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci říjnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti. Možnost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 30.9. 26. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše
út 2.10. Památka sv. andělů strážných
st 3.10.
čt 4.10. Sv. Františka z Assisi Senička 18:00 Volný úmysl
5.10. První pátek v měsíci Senice 17:30


18:00
Výstav NSO


Volný úmysl
so 6.10. První sobota v měsíci Senice 18:00 Na daný úmysl
ne 7.10. 27. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Jana Fišaru, bratra, dvoje rodiče a dar zdraví pro celou rodinu

 

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Předvánoční zastavení         
kostel Senice, neděle 16.12.2018
od 16 hod.

Adventní koncert         
kostel Cholina, neděle 16.12.2018
v 18 hod.

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 21.12.2018
od 20 hodin

Předvánoční zpověď         
kostel Senice, sobota 22.12.2018
od 14 do 15:30 hod.

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 6.1.2019
od 16 hod.