Slavíme 28. neděli v mezidobí

Po dobu nepřítomnosti P. Martina se v neodkladných záležitosteh (zaopatřování, pohřby) obracejte na P.Miroslava Lukasiewicze do Těšetic (telefon 585411081).

 

Společná modlitba za zemřelé na hřbitově v Senici na Hané bude v sobotu 4. listopadu ve 14 hodin (v Cholině v tentýž den v 15 hodin).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas slouží úmysl mše sv./poznámky
ne 14.10. 28. neděle v mezidobí Senice 08:00 P. Kliment Tomáš Mi- kulka, OP Za Stanislava Štafu, jeho manželku a duše v očistci
po 15.10.
út 16.10.
st 17.10.
čt 18.10.
19.10.
so 20.10.
ne 21.10. 29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Senice 08:00 P. Lukáš Evžen Mar- tinec, OSA Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace                                                                 kostel Senice, pátek 16. 11. 2018 od 20 hodin

Pohřeb P. Josefa Trtíka           kostel Cholina, pátek 23.11.2018 ve 13 hodin

Duchovní obnova pro mládež    fara Ptení, sobota 24.11.2018 od 9 hodin