Slavíme 28. neděli v mezidobí

Po dobu nepřítomnosti P. Martina se v neodkladných záležitosteh (zaopatřování, pohřby) obracejte na P.Miroslava Lukasiewicze do Těšetic (telefon 585411081).

 

Společná modlitba za zemřelé na hřbitově v Senici na Hané bude v sobotu 4. listopadu ve 14 hodin (v Cholině v tentýž den v 15 hodin).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas slouží úmysl mše sv./poznámky
ne 14.10. 28. neděle v mezidobí Senice 08:00 P. Kliment Tomáš Mi- kulka, OP Za Stanislava Štafu, jeho manželku a duše v očistci
po 15.10.
út 16.10.
st 17.10.
čt 18.10.
19.10.
so 20.10.
ne 21.10. 29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
Senice 08:00 P. Lukáš Evžen Mar- tinec, OSA Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace
kostel Cholina, pátek 18.01.2019  od 20 hod.

Adorace
kaple Senička, pátek 15.02.2019  od 20 hod.

Adorační den
kostel Cholina, sobota 16.02.2019  od 9 hod.

Postní duchovní obnova VIR
kněžský seminář, Olomouc 08. – 10. 03. 2019