Slavnost Výročí posvěcení kostela

Po dobu nepřítomnosti P. Martina se v neodkladných záležitosteh (zaopatřování, pohřby) obracejte na P.Miroslava Lukasiewicze do Těšetic (telefon 585411081).


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas slouží úmysl mše sv./poznámky
ne 28.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela Senice 08:00 P. Lukáš Evžen Mar- tinec, OSA Na poděkování Pánu Bohu za dar života, za sourozen- ce a celou živou a + rodinu Sekyrovu a Dudkovu
po 29.10.
út 30.10.
st 31.10.
čt 1.11. Slavnost Všech svatých Senice 18:30 P. Martin Za Karla a Anežku Dloželelovy, jejich  děti Karla a Ludmilu a duše v očistci
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

První pátek v měsíci

Senice 18:30 P. Martin Za všechny zemřelé
so 3.11. První sobota v měsíci Senice 08:00 P. Martin Na daný úmysl
ne 4.11. 31. neděle v mezidobí Senice 08:00


14:00

P. Martin


P. Martin

Za Marii a Františka Šindelářovy, dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Šindelářovu a Endlovu


Dušičková pobožnost na hřbitově

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace
kostel Cholina, pátek 18.01.2019  od 20 hod.

Adorace
kaple Senička, pátek 15.02.2019  od 20 hod.

Adorační den
kostel Cholina, sobota 16.02.2019  od 9 hod.

Postní duchovní obnova VIR
kněžský seminář, Olomouc 08. – 10. 03. 2019