Slavnost Výročí posvěcení kostela

Po dobu nepřítomnosti P. Martina se v neodkladných záležitosteh (zaopatřování, pohřby) obracejte na P.Miroslava Lukasiewicze do Těšetic (telefon 585411081).


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas slouží úmysl mše sv./poznámky
ne 28.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela Senice 08:00 P. Lukáš Evžen Mar- tinec, OSA Na poděkování Pánu Bohu za dar života, za sourozen- ce a celou živou a + rodinu Sekyrovu a Dudkovu
po 29.10.
út 30.10.
st 31.10.
čt 1.11. Slavnost Všech svatých Senice 18:30 P. Martin Za Karla a Anežku Dloželelovy, jejich  děti Karla a Ludmilu a duše v očistci
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

První pátek v měsíci

Senice 18:30 P. Martin Za všechny zemřelé
so 3.11. První sobota v měsíci Senice 08:00 P. Martin Na daný úmysl
ne 4.11. 31. neděle v mezidobí Senice 08:00


14:00

P. Martin


P. Martin

Za Marii a Františka Šindelářovy, dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Šindelářovu a Endlovu


Dušičková pobožnost na hřbitově

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Udělování svátosti nemocných
kostel Senice, pátek 12. 04. 2019 v 18 hodin

Předvelikonoční svatá zpověď
kostel Senice, sobota 13. 04. 2019, 14:00-15:30

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019