Slavíme 31. neděli v mezidobí

V neděli 4. listopadu je tradiční dušičková sbírka na Charitu.

 

Při sbírce na misie v neděli 21. října se v Senici vybralo 4.800,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 4. listopadu ve 14 hodin se na hřbitově v Senici koná dušičková pobožnost (v Cholině v 15 hodin).

 

Úmysl modliteb na měsíc listopad: Za ty, kteří zapřeli svou víru a za ty, kteří zemřeli bez naděje na věčný život.

 

Odpustky pro duše v očistci: Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce) získat denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistici, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 4.10. 31. neděle v mezidobí Senice 08:00
 
 


14:00
Za Marii a Františka Šindelářovy, dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Šindelářovu a Endlovu


Dušičková pobožnost na hřbitově
po 5.10.
út 6.10.
st 7.10.
čt 8.10. Senička 18:00 Za skauty a skautky ze Seničky
9.10. Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
Senice 18:00 Za Jaroslava a Ludmilu Navráti- lovy, jejich rodiče a sourozence
so 10.10. Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
ne 11.10. 32. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Udělování svátosti nemocných
kostel Senice, pátek 12. 04. 2019 v 18 hodin

Předvelikonoční svatá zpověď
kostel Senice, sobota 13. 04. 2019, 14:00-15:30

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019