Slavíme 31. neděli v mezidobí

V neděli 4. listopadu je tradiční dušičková sbírka na Charitu.

 

Při sbírce na misie v neděli 21. října se v Senici vybralo 4.800,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 4. listopadu ve 14 hodin se na hřbitově v Senici koná dušičková pobožnost (v Cholině v 15 hodin).

 

Úmysl modliteb na měsíc listopad: Za ty, kteří zapřeli svou víru a za ty, kteří zemřeli bez naděje na věčný život.

 

Odpustky pro duše v očistci: Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce) získat denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistici, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 4.10. 31. neděle v mezidobí Senice 08:00
 
 


14:00
Za Marii a Františka Šindelářovy, dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Šindelářovu a Endlovu


Dušičková pobožnost na hřbitově
po 5.10.
út 6.10.
st 7.10.
čt 8.10. Senička 18:00 Za skauty a skautky ze Seničky
9.10. Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
Senice 18:00 Za Jaroslava a Ludmilu Navráti- lovy, jejich rodiče a sourozence
so 10.10. Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
ne 11.10. 32. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace                                                                 kostel Senice, pátek 16. 11. 2018 od 20 hodin

Pohřeb P. Josefa Trtíka           kostel Cholina, pátek 23.11.2018 ve 13 hodin

Duchovní obnova pro mládež    fara Ptení, sobota 24.11.2018 od 9 hodin