Slavíme 32. neděli v mezidobí

Při sbírce na Charitu v neděli 4. listopadu se v Senici vybralo 3.450,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pátek 16. listopadá ve 20 hodin bude v kostele v Senici adorace, kterou povede mládež.

 

V neděli 4. listopadu ve 14 hodin se na hřbitově v Senici koná dušičková pobožnost (v Cholině v 15 hodin).

 

Úmysl modliteb na měsíc listopad: Za ty, kteří zapřeli svou víru a kteří zemřeli bez naděje na věčný život.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 11.10. 32. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 12.10. Sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
út 13.10. Sv. Anežky České, panny
st 14.10.
čt 15.10. Senička 18:00 Za živou a rodinu Hrachovinovu
16.10. Senice 18:00 Za živou a rodinu Pavlíčkovu a Husičkovu a za duše v očistci
so 17.10. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
ne 18.10. 33. neděle v mezidobí Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu při příležitosti významného výročí svatby a Boží požehnání do dalšího života

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.