Slavíme 32. neděli v mezidobí

Při sbírce na Charitu v neděli 4. listopadu se v Senici vybralo 3.450,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pátek 16. listopadá ve 20 hodin bude v kostele v Senici adorace, kterou povede mládež.

 

V neděli 4. listopadu ve 14 hodin se na hřbitově v Senici koná dušičková pobožnost (v Cholině v 15 hodin).

 

Úmysl modliteb na měsíc listopad: Za ty, kteří zapřeli svou víru a kteří zemřeli bez naděje na věčný život.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 11.10. 32. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 12.10. Sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
út 13.10. Sv. Anežky České, panny
st 14.10.
čt 15.10. Senička 18:00 Za živou a rodinu Hrachovinovu
16.10. Senice 18:00 Za živou a rodinu Pavlíčkovu a Husičkovu a za duše v očistci
so 17.10. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
ne 18.10. 33. neděle v mezidobí Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu při příležitosti významného výročí svatby a Boží požehnání do dalšího života

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019

Pouť dětí a mládeže do Jednova
Jednov, sobota 04. 05. 2019

Děkanátní pouť za obnovu rodin
katedrála Olomouc, sobota 18. 05. 2019 od 15 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 05. 2019