Slavíme 32. neděli v mezidobí

Při sbírce na Charitu v neděli 4. listopadu se v Senici vybralo 3.450,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pátek 16. listopadá ve 20 hodin bude v kostele v Senici adorace, kterou povede mládež.

 

V neděli 4. listopadu ve 14 hodin se na hřbitově v Senici koná dušičková pobožnost (v Cholině v 15 hodin).

 

Úmysl modliteb na měsíc listopad: Za ty, kteří zapřeli svou víru a kteří zemřeli bez naděje na věčný život.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 11.10. 32. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 12.10. Sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
út 13.10. Sv. Anežky České, panny
st 14.10.
čt 15.10. Senička 18:00 Za živou a rodinu Hrachovinovu
16.10. Senice 18:00 Za živou a rodinu Pavlíčkovu a Husičkovu a za duše v očistci
so 17.10. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
ne 18.10. 33. neděle v mezidobí Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu při příležitosti významného výročí svatby a Boží požehnání do dalšího života

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Předvánoční zastavení         
kostel Senice, neděle 16.12.2018
od 16 hod.

Adventní koncert         
kostel Cholina, neděle 16.12.2018
v 18 hod.

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 21.12.2018
od 20 hodin

Předvánoční zpověď         
kostel Senice, sobota 22.12.2018
od 14 do 15:30 hod.

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 6.1.2019
od 16 hod.