Slavnost Ježíše Krista Krále

V neděli 18. listopadu byla sbírka na opravy. Senička 190,- Kč; Senice 7.236,- Kč. Dohromady 7.426,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V sobotu 1. 12. v 17:30 bude v Náměšti adventní cesta. Začíná se u mariánského sloupu na náměstí.

 

V neděli 2. 12. začíná nový liturgický rok první nedělí adventní. Na začátku mše sv. žehnání adventních věnců.

 

Od neděle 2. 12. se budou v zakristii zapisovat intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále Senice 08:00 Za Žofii Svozilovou, manžela,
živou a  rodinu Svozilovu a Palánkovu
po 26.11.
út 27.11.
st 28.11.
čt 29.11. Senička 18:00 Volný úmysl
30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola Senice 18:00 Za  Helenu Přichystalovu, živou a
rodinu Přichystalovu a Vybíralovu
so 1.12. První sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 2.12. 1. neděle adventní Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, sobota  28. 9. 2019, v 10:00 mše sv., kterou slouží Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

Děkanátní Senická nota
kostel Senice, sobota  12. 10. 2019 od 14 hodin

Misijní most modlitby
kostel Senice, pátek  18. 10. 2019 po mši sv.

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České