Slavnost Ježíše Krista Krále

V neděli 18. listopadu byla sbírka na opravy. Senička 190,- Kč; Senice 7.236,- Kč. Dohromady 7.426,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V sobotu 1. 12. v 17:30 bude v Náměšti adventní cesta. Začíná se u mariánského sloupu na náměstí.

 

V neděli 2. 12. začíná nový liturgický rok první nedělí adventní. Na začátku mše sv. žehnání adventních věnců.

 

Od neděle 2. 12. se budou v zakristii zapisovat intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále Senice 08:00 Za Žofii Svozilovou, manžela,
živou a  rodinu Svozilovu a Palánkovu
po 26.11.
út 27.11.
st 28.11.
čt 29.11. Senička 18:00 Volný úmysl
30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola Senice 18:00 Za  Helenu Přichystalovu, živou a
rodinu Přichystalovu a Vybíralovu
so 1.12. První sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 2.12. 1. neděle adventní Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Společná předvánoční sv. zpověď
kostel Senice, sobota 21.12.2019, 14:00 – 15:30

Zpívání dětí ZŠ v kostele
kostel Senice, výroba perníčků na faře, neděle 22.12.2019, 14:30 – 18:00

Vánoční koncert
kostel Cholina, neděle 29.12.2019 v 16 hodin, účinkuje schola Pramen

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 05.01.2020 v 16 hodin, účinkuje Collegium vocale

Tříkrálová sbírka
Senice, sobota 11.01.2020 od 9 hodin