Slavnost Ježíše Krista Krále

V neděli 18. listopadu byla sbírka na opravy. Senička 190,- Kč; Senice 7.236,- Kč. Dohromady 7.426,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V sobotu 1. 12. v 17:30 bude v Náměšti adventní cesta. Začíná se u mariánského sloupu na náměstí.

 

V neděli 2. 12. začíná nový liturgický rok první nedělí adventní. Na začátku mše sv. žehnání adventních věnců.

 

Od neděle 2. 12. se budou v zakristii zapisovat intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále Senice 08:00 Za Žofii Svozilovou, manžela,
živou a  rodinu Svozilovu a Palánkovu
po 26.11.
út 27.11.
st 28.11.
čt 29.11. Senička 18:00 Volný úmysl
30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola Senice 18:00 Za  Helenu Přichystalovu, živou a
rodinu Přichystalovu a Vybíralovu
so 1.12. První sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 2.12. 1. neděle adventní Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019

Pouť dětí a mládeže do Jednova
Jednov, sobota 04. 05. 2019

Děkanátní pouť za obnovu rodin
katedrála Olomouc, sobota 18. 05. 2019 od 15 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 05. 2019