Slavnost Ježíše Krista Krále

V neděli 18. listopadu byla sbírka na opravy. Senička 190,- Kč; Senice 7.236,- Kč. Dohromady 7.426,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V sobotu 1. 12. v 17:30 bude v Náměšti adventní cesta. Začíná se u mariánského sloupu na náměstí.

 

V neděli 2. 12. začíná nový liturgický rok první nedělí adventní. Na začátku mše sv. žehnání adventních věnců.

 

Od neděle 2. 12. se budou v zakristii zapisovat intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále Senice 08:00 Za Žofii Svozilovou, manžela,
živou a  rodinu Svozilovu a Palánkovu
po 26.11.
út 27.11.
st 28.11.
čt 29.11. Senička 18:00 Volný úmysl
30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola Senice 18:00 Za  Helenu Přichystalovu, živou a
rodinu Přichystalovu a Vybíralovu
so 1.12. První sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 2.12. 1. neděle adventní Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner