Slavíme 1. neděli adventní

V pátek je první pátek v měsíci prosinci. Dopoledne návštěvy nemocných, od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

V sobotu 8. 12. od 18 hodin bude ve farním kostele v Náměšti na Hané adventní koncert. Vystoupí Kantiléna, sbor při Filharmonii Brno, vstupné 100,- Kč. Podrobnosti na plakátku.

 

Od neděle 2. 12. se zapisují intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 2.12. 1. neděle adventní Senice 08:00 Za živé a farníky
po 3.12. Sv. Františka Xaverského, kněze Senice 06:30 Za P. Josefa Trtíka
út 4.12.
st 5.12.
čt 6.12. Sv. Mikuláše, biskupa Senička 06:30 Volný úmysl
7.12. Sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve

1. pátek v měsíci

Senice 18:00 Za  Jaroslava Kvapila, živou a  rod.
so 8.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu Senice 08:00 Volný úmysl
ne 9.12. 2. neděle adventní Senice 08:00 Za rodiče Frant. a Boženu Dostálovy, syna, jeho manželku a Boží ochranu pro živou rodinu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner