Slavíme 1. neděli adventní

V pátek je první pátek v měsíci prosinci. Dopoledne návštěvy nemocných, od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

V sobotu 8. 12. od 18 hodin bude ve farním kostele v Náměšti na Hané adventní koncert. Vystoupí Kantiléna, sbor při Filharmonii Brno, vstupné 100,- Kč. Podrobnosti na plakátku.

 

Od neděle 2. 12. se zapisují intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 2.12. 1. neděle adventní Senice 08:00 Za živé a farníky
po 3.12. Sv. Františka Xaverského, kněze Senice 06:30 Za P. Josefa Trtíka
út 4.12.
st 5.12.
čt 6.12. Sv. Mikuláše, biskupa Senička 06:30 Volný úmysl
7.12. Sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve

1. pátek v měsíci

Senice 18:00 Za  Jaroslava Kvapila, živou a  rod.
so 8.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu Senice 08:00 Volný úmysl
ne 9.12. 2. neděle adventní Senice 08:00 Za rodiče Frant. a Boženu Dostálovy, syna, jeho manželku a Boží ochranu pro živou rodinu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Předvánoční zastavení         
kostel Senice, neděle 16.12.2018
od 16 hod.

Adventní koncert         
kostel Cholina, neděle 16.12.2018
v 18 hod.

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 21.12.2018
od 20 hodin

Předvánoční zpověď         
kostel Senice, sobota 22.12.2018
od 14 do 15:30 hod.

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 6.1.2019
od 16 hod.