Slavíme 2. neděli adventní

V neděli 16. prosince bude paní Štafová vybírat na vánoční výzdobu. Pán Bůh zaplať za každý dar!

 

Zapisují se intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 9.12. 2. neděle adventní Senice 08:00 Za rodiče Fr. a Boženu Dostálovy, syna, jeho manželku a Boží ochranu pro živou rodinu
po 10.12. Senice 06:30 Za Josefu Coufalovou a manžela
út 11.12.
st 12.12.
čt 13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice Senička 06:30 Za Františka Otáhala, manželku a duše v očistci
14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Senice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za dar života a za Annu Pavelkovou, manžela s prosbou o Boží požehnání pro ž. rodinu
so 15.12. Senice 08:00 Za Janu Bártovou
ne 16.12. 3. neděle adventní Senice 08:00 Za Stanislava Štafu, bratra, rodiče a duše v očistci

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Udělování svátosti nemocných
kostel Senice, pátek 12. 04. 2019 v 18 hodin

Předvelikonoční svatá zpověď
kostel Senice, sobota 13. 04. 2019, 14:00-15:30

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019