Slavíme 2. neděli adventní

V neděli 16. prosince bude paní Štafová vybírat na vánoční výzdobu. Pán Bůh zaplať za každý dar!

 

Zapisují se intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 9.12. 2. neděle adventní Senice 08:00 Za rodiče Fr. a Boženu Dostálovy, syna, jeho manželku a Boží ochranu pro živou rodinu
po 10.12. Senice 06:30 Za Josefu Coufalovou a manžela
út 11.12.
st 12.12.
čt 13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice Senička 06:30 Za Františka Otáhala, manželku a duše v očistci
14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Senice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za dar života a za Annu Pavelkovou, manžela s prosbou o Boží požehnání pro ž. rodinu
so 15.12. Senice 08:00 Za Janu Bártovou
ne 16.12. 3. neděle adventní Senice 08:00 Za Stanislava Štafu, bratra, rodiče a duše v očistci

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace
kostel Cholina, pátek 18.01.2019  od 20 hod.

Adorace
kaple Senička, pátek 15.02.2019  od 20 hod.

Adorační den
kostel Cholina, sobota 16.02.2019  od 9 hod.

Postní duchovní obnova VIR
kněžský seminář, Olomouc 08. – 10. 03. 2019