Slavíme 2. neděli adventní

V neděli 16. prosince bude paní Štafová vybírat na vánoční výzdobu. Pán Bůh zaplať za každý dar!

 

Zapisují se intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 9.12. 2. neděle adventní Senice 08:00 Za rodiče Fr. a Boženu Dostálovy, syna, jeho manželku a Boží ochranu pro živou rodinu
po 10.12. Senice 06:30 Za Josefu Coufalovou a manžela
út 11.12.
st 12.12.
čt 13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice Senička 06:30 Za Františka Otáhala, manželku a duše v očistci
14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Senice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za dar života a za Annu Pavelkovou, manžela s prosbou o Boží požehnání pro ž. rodinu
so 15.12. Senice 08:00 Za Janu Bártovou
ne 16.12. 3. neděle adventní Senice 08:00 Za Stanislava Štafu, bratra, rodiče a duše v očistci

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.