Slavíme 3. neděli adventní

V neděli 16. 12. paní Štafová ml. vybírá na vánoční výzdobu. V tento den je také sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za každý dar!

 

V neděli 16. 12. od 16 hodin se v kostele koná Předvánoční zastavení – vystoupení žáků základní školy.

 

V pátek 21.12. od 20 hodin bude v kostele v Cholině adorace.

 

V sobotu 22.12. od 9 hodin se budou v kostele zdobit stromky.

 

V sobotu 22.12. od 14:00 do 15:30 bude v kostele předvánoční svatá zpověď. V Cholině se bude zpovídat v neděli 23.12. ve stejném čase.

 

Děti, které by chtěli koledovat při Tříkrálové sbírce ať se hlásí u paní Venduly Koupilové.

 

Zapisují se intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 16.12. 3. neděle adventní Senice 08:00 Za Stanislava Štafu, bratra, rodiče a duše v očistci
po 17.12. Senice 06:30 Za nemocnou osobu a dar zdraví
út 18.12.
st 19.12.
čt 20.12. Senička 06:30 Za rodinu Dostálovu, Smrčkovu a duše v očistci
21.12. Senice 18:00 Za farníky
so 22.12. Senice 08:00 Za duše v očistci
ne 23.12. 4. neděle adventní Senice 08:00 Za Drahomíra Tobiáše, živou a rod.

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace
kostel Cholina, pátek 18.01.2019  od 20 hod.

Adorace
kaple Senička, pátek 15.02.2019  od 20 hod.

Adorační den
kostel Cholina, sobota 16.02.2019  od 9 hod.

Postní duchovní obnova VIR
kněžský seminář, Olomouc 08. – 10. 03. 2019