Slavíme 3. neděli adventní

V neděli 16. 12. paní Štafová ml. vybírá na vánoční výzdobu. V tento den je také sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za každý dar!

 

V neděli 16. 12. od 16 hodin se v kostele koná Předvánoční zastavení – vystoupení žáků základní školy.

 

V pátek 21.12. od 20 hodin bude v kostele v Cholině adorace.

 

V sobotu 22.12. od 9 hodin se budou v kostele zdobit stromky.

 

V sobotu 22.12. od 14:00 do 15:30 bude v kostele předvánoční svatá zpověď. V Cholině se bude zpovídat v neděli 23.12. ve stejném čase.

 

Děti, které by chtěli koledovat při Tříkrálové sbírce ať se hlásí u paní Venduly Koupilové.

 

Zapisují se intence – úmysly mší sv. – na 1. pololetí roku 2019.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 16.12. 3. neděle adventní Senice 08:00 Za Stanislava Štafu, bratra, rodiče a duše v očistci
po 17.12. Senice 06:30 Za nemocnou osobu a dar zdraví
út 18.12.
st 19.12.
čt 20.12. Senička 06:30 Za rodinu Dostálovu, Smrčkovu a duše v očistci
21.12. Senice 18:00 Za farníky
so 22.12. Senice 08:00 Za duše v očistci
ne 23.12. 4. neděle adventní Senice 08:00 Za Drahomíra Tobiáše, živou a rod.

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.