Slavíme 4. neděli adventní

V neděli 16. prosince byla sbírka na opravy. V Seničce se ve čtvrtek vybralo 215,- Kč, v Senici 7.550,- Kč. Dohromady 7.765,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Na Štědrý den od 22 hodin bude v kostele v Senici zpívání koled.

 

Děti, které by chtěli koledovat při Tříkrálové sbírce ať se hlásí u paní Venduly Koupilové.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 23.12. 4. neděle adventní Senice 08:00 Za Drahomíra Tobiáše, živou a rod.
po 24.12. Štědrý den Senice 22:30 Prosba k Duchu sv. za členy pěveckého sboru a scholy a jejich rodiny
út 25.12. Slavnost Narození Páně Senice 08:00 Za Pavlu a Zdenka Dostálovy
st 26.12. Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka Senice 08:00 Za Marii Mikulkovou, její rodiče a bratry
čt 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Senička 18:00 Za Ludmilu Čechovou, syna a živou rodinu
28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků Senice 18:00 Volný úmysl
so 29.12.
ne 30.12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa Senice 08:00 Za Jarmilu a Víta Pluskalovy, jejich rodiče, sourozence a za živou a rodinu Navrátilovu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Udělování svátosti nemocných
kostel Senice, pátek 12. 04. 2019 v 18 hodin

Předvelikonoční svatá zpověď
kostel Senice, sobota 13. 04. 2019, 14:00-15:30

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019