Slavíme Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V pátek je první pátek v měsíci lednu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní, po mši sv. svátostné požehnání.

 

V neděli 6. ledna od 16 hodin bude v kostele Tříkrálový koncert. Vystupuje smíšený pěvecký sbor Collegium vocale z Olomouce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 30.12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa Senice 08:00 Za Jarmilu a Víta Pluskalovy, jejich ro- diče, sourozence a za živou a rodinu Navrátilovu
po 31.12. Sv. Silvestra I., papeže Senice 16:00 Na poděkování Pánu Bohu za všechna dobrodiní, přijatá v uplynulé roce
út 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie Senice 08:00 Za Rostislava a Ludmilu Grecmanovy, jejich rodiče, dar víry a zdraví pro celou živou rodinu
st 2.1. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
čt 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš Senička 18:00 Za Annu a Lubomíra Dostálovy a dar zdraví pro živou rodinu
4.1. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Volný úmysl
so 5.1. 1. sobota v měsíci  Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 6.1. Slavnost zjevení Páně Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Udělování svátosti nemocných
kostel Senice, pátek 12. 04. 2019 v 18 hodin

Předvelikonoční svatá zpověď
kostel Senice, sobota 13. 04. 2019, 14:00-15:30

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019