Slavíme Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V pátek je první pátek v měsíci lednu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní, po mši sv. svátostné požehnání.

 

V neděli 6. ledna od 16 hodin bude v kostele Tříkrálový koncert. Vystupuje smíšený pěvecký sbor Collegium vocale z Olomouce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 30.12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa Senice 08:00 Za Jarmilu a Víta Pluskalovy, jejich ro- diče, sourozence a za živou a rodinu Navrátilovu
po 31.12. Sv. Silvestra I., papeže Senice 16:00 Na poděkování Pánu Bohu za všechna dobrodiní, přijatá v uplynulé roce
út 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie Senice 08:00 Za Rostislava a Ludmilu Grecmanovy, jejich rodiče, dar víry a zdraví pro celou živou rodinu
st 2.1. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
čt 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš Senička 18:00 Za Annu a Lubomíra Dostálovy a dar zdraví pro živou rodinu
4.1. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Volný úmysl
so 5.1. 1. sobota v měsíci  Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 6.1. Slavnost zjevení Páně Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Noc kostelů
kostel Senice, pátek 24. 05. 2019 od 19 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 5. 2019

Koncert scholy od sv. Maří Magdaleny
kostel Senice, neděle 02. 06. 2019 v 15 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30