Slavnost Zjevení Páně

V neděli 6. ledna od 16 hodin se v kostele koná Tříkrálový koncert. Vystupuje smíšený pěvecký sbor Collegium vocale z Olomouce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 6.1. Slavnost Zjevení Páně Senice 08:00 Za živé a farníky
po 7.1. Pondělí po Zjevení Páně
út 8.1. Úterý po Zjevení Páně
st 9.1. Středa po Zjevení Páně
čt 10.1. Čtvrtek po Zjevení Páně Senička 18:00 Za Annu a Hynka Navrátilovy a dar zdraví pro živou rodinu
11.1. Pátek po Zjevení Páně Senice 18:00 Za Josefa Hrachovinu, rodinu a ochranu a pomoc Boží pro ž. rodinu
so 12.1. Sobota po Zjevení Páně
ne 13.1. Svátek Křtu Páně
(Končí doba vánoční)
Senice 08:00 Za Tobiáše a Annu Tichých a za Boží požehnání pro živou rodinu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner