Slavíme 3. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 20. ledna se vybralo 6.280,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti Oltřání, adorace, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

V neděli 3. února bude v Cholině zimní pouť, při které poděkujeme za návrat milostné sochy Panny Marie před deseti lety. Mše sv. bude v 10:30, hlavním celebrantem je pomocný olomoucký biskup Mons. Antonín Basler (mše sv. v Náměšti bude v 9 hodin).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 27.1. 3. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za  živé a farníky
po 28.1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
út 29.1.
st 30.1.
čt 31.1. Sv. Jana Boska, kněze Senička 18:00 Volný úmysl
1.2. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za dárce
so 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
1. sobota v měsíci
Senice 8:00 Za hospodyně ze Senice a Senič- ky, jejich živé a manžely a děti
ne 3.2. 4. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Bohuslava Rozsypala a za nová kněžská a řeholní povolání

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.