Slavíme 3. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 20. ledna se vybralo 6.280,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti Oltřání, adorace, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

V neděli 3. února bude v Cholině zimní pouť, při které poděkujeme za návrat milostné sochy Panny Marie před deseti lety. Mše sv. bude v 10:30, hlavním celebrantem je pomocný olomoucký biskup Mons. Antonín Basler (mše sv. v Náměšti bude v 9 hodin).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 27.1. 3. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za  živé a farníky
po 28.1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
út 29.1.
st 30.1.
čt 31.1. Sv. Jana Boska, kněze Senička 18:00 Volný úmysl
1.2. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za dárce
so 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
1. sobota v měsíci
Senice 8:00 Za hospodyně ze Senice a Senič- ky, jejich živé a manžely a děti
ne 3.2. 4. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Bohuslava Rozsypala a za nová kněžská a řeholní povolání

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019

Pouť dětí a mládeže do Jednova
Jednov, sobota 04. 05. 2019

Děkanátní pouť za obnovu rodin
katedrála Olomouc, sobota 18. 05. 2019 od 15 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 05. 2019