Slavíme 3. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 20. ledna se vybralo 6.280,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti Oltřání, adorace, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

V neděli 3. února bude v Cholině zimní pouť, při které poděkujeme za návrat milostné sochy Panny Marie před deseti lety. Mše sv. bude v 10:30, hlavním celebrantem je pomocný olomoucký biskup Mons. Antonín Basler (mše sv. v Náměšti bude v 9 hodin).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 27.1. 3. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za  živé a farníky
po 28.1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
út 29.1.
st 30.1.
čt 31.1. Sv. Jana Boska, kněze Senička 18:00 Volný úmysl
1.2. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za dárce
so 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
1. sobota v měsíci
Senice 8:00 Za hospodyně ze Senice a Senič- ky, jejich živé a manžely a děti
ne 3.2. 4. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Bohuslava Rozsypala a za nová kněžská a řeholní povolání

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Děkanátní ples mládeže
sokolovna Ptení, sobota 23.02.2019 od 19 hod.

Postní duchovní obnova VIR
kněžský seminář, Olomouc 08. – 10. 03. 2019