Slavíme 1. neděli postní

V pátek 15.3. od 20 hodin bude ve filiálním kostele v Bílsku adorace, kterou povede mládež.

 

V neděli 17.3. bude sbírka na opravy.

 

Zájemci se opět mohou zapojit do Postní almužny – uspořené peníze vkládat do papírových kasiček, které se na Květnou neděli přinesou jako obětní dar. Je to projev solidarity s potřebnými.

 

Úmysl modliteb na měsíc březen: Za nemocné a za ty, kteří se o ně starají, aby se obraceli k Pánu Bohu o pomoc.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 10.3. 1. neděle postní Senice 08:00


14:30

Za živé a farníky


Křížová cesta

po 11.3.
út 12.3.
st 13.3. Výroční den zvolení papeže Františka Senice
čt 14.3. Senička 17:00 Volný úmysl
15.3. Senice 17:30


18:00

Křížová cesta


Za nenarozené děti

so 16.3.
ne 17.3. 2. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro ž. rodinu


Křížová cesta

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner