Slavíme 2. neděli postní

V neděli 17.3. je sbírka na opravy.

 

Zájemci se opět mohou zapojit do Postní almužny – uspořené peníze vkládat do papírových kasiček, které se na Květnou neděli přinesou jako obětní dar. Je to projev solidarity s potřebnými.

 

Úmysl modliteb na měsíc březen: Za nemocné a za ty, kteří se o ně starají, aby se obraceli k Pánu Bohu o pomoc.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 17.3. 2. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro ž. rodinu


Křížová cesta

po 18.3.
út 19.3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie Senice 18:30 Za živou a rodinu Pavlíčkovu a duše v očistci
st 20.3.
čt 21.3. Senička 17:00 Volný úmysl
22.3. Senice 17:30


18:00

Křížová cesta


Za živou a rodinu Štefanovu, Sekanino- vu a za Boží požehnání

so 23.3.
ne 24.3. 3. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Josefa Svozila, manželku, živou a rodinu Svozilovu a Palánkovu


Křížová cesta

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Noc kostelů
kostel Senice, pátek 24. 05. 2019 od 19 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 5. 2019

Koncert scholy od sv. Maří Magdaleny
kostel Senice, neděle 02. 06. 2019 v 15 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30