Slavíme 2. neděli postní

V neděli 17.3. je sbírka na opravy.

 

Zájemci se opět mohou zapojit do Postní almužny – uspořené peníze vkládat do papírových kasiček, které se na Květnou neděli přinesou jako obětní dar. Je to projev solidarity s potřebnými.

 

Úmysl modliteb na měsíc březen: Za nemocné a za ty, kteří se o ně starají, aby se obraceli k Pánu Bohu o pomoc.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 17.3. 2. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro ž. rodinu


Křížová cesta

po 18.3.
út 19.3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie Senice 18:30 Za živou a rodinu Pavlíčkovu a duše v očistci
st 20.3.
čt 21.3. Senička 17:00 Volný úmysl
22.3. Senice 17:30


18:00

Křížová cesta


Za živou a rodinu Štefanovu, Sekanino- vu a za Boží požehnání

so 23.3.
ne 24.3. 3. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Josefa Svozila, manželku, živou a rodinu Svozilovu a Palánkovu


Křížová cesta

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner