Slavíme 3. neděli postní

V neděli 17.3. při sbírce na opravy se vybralo v Seničce (čtvrtek) 140,- Kč, v Senici 7.272,-Kč. Dohromady 7.412,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Zájemci se opět mohou zapojit do Postní almužny – uspořené peníze vkládat do papírových kasiček, které se na Květnou neděli přinesou jako obětní dar. Je to projev solidarity s potřebnými.

 

Ze soboty 30.3. na neděli 31.3. se mění čas (2:00 → 3:00).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 24.3. 3. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Josefa Svozila, manželku, živou a rodinu Svozilovu a Palánkovu


Křížová cesta

po 25.3. Slavnost Zvěstování Páně
Den modliteb za úctu k po- čatému životu a za nena-rozené děti
Senice 18:30 Za † Anežku Štafovu, jejího † manžela a dva syny
út 26.3.
st 27.3.
čt 28.3. Senička 17:00 Za † rodiče Otáhalovy a živou rodinu
29.3. Senice 18:00 Za † rodiče Fantulovy, Tobiášovy a živou rodinu Tobiášovu, Fantulovu a Prázdných
so 30.3.
ne 31.3. 4. neděle postní Senice 08:00


14:30

Za živé a farníky


Křížová cesta

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.