Slavíme 3. neděli postní

V neděli 17.3. při sbírce na opravy se vybralo v Seničce (čtvrtek) 140,- Kč, v Senici 7.272,-Kč. Dohromady 7.412,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Zájemci se opět mohou zapojit do Postní almužny – uspořené peníze vkládat do papírových kasiček, které se na Květnou neděli přinesou jako obětní dar. Je to projev solidarity s potřebnými.

 

Ze soboty 30.3. na neděli 31.3. se mění čas (2:00 → 3:00).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 24.3. 3. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Josefa Svozila, manželku, živou a rodinu Svozilovu a Palánkovu


Křížová cesta

po 25.3. Slavnost Zvěstování Páně
Den modliteb za úctu k po- čatému životu a za nena-rozené děti
Senice 18:30 Za † Anežku Štafovu, jejího † manžela a dva syny
út 26.3.
st 27.3.
čt 28.3. Senička 17:00 Za † rodiče Otáhalovy a živou rodinu
29.3. Senice 18:00 Za † rodiče Fantulovy, Tobiášovy a živou rodinu Tobiášovu, Fantulovu a Prázdných
so 30.3.
ne 31.3. 4. neděle postní Senice 08:00


14:30

Za živé a farníky


Křížová cesta

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019

Pouť dětí a mládeže do Jednova
Jednov, sobota 04. 05. 2019

Děkanátní pouť za obnovu rodin
katedrála Olomouc, sobota 18. 05. 2019 od 15 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 05. 2019