Slavíme 4. neděli postní

Ve středu 3.4. ve 14 hodin má v Cholině pohřeb paní Margita Beňová.

 

V pátek je první pátek v měsíci dubnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti (Křížová cesta tentokrát nebude). Po mši sv. svátostné požehnání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 31.3. 4. neděle postní Senice 08:00


14:30

Za živé a farníky


Křížová cesta

po 1.4.
út 2.4.
st 3.4.
čt 4.4. Senička 17:00 Volný úmysl
5.4. První pátek v měsíci Senice 18:00 Za Marii Kleinovu a za živou a rodinu Kleinovu
so 6.4. První sobota v měsíci Senice 08.00 Na daný úmysl
ne 7.4. 5. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Ladislava Kryla, jeho rodiče a duše v očistci


Křížová cesta

Komentáře jsou uzavřeny

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.