Slavíme 4. neděli postní

Ve středu 3.4. ve 14 hodin má v Cholině pohřeb paní Margita Beňová.

 

V pátek je první pátek v měsíci dubnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti (Křížová cesta tentokrát nebude). Po mši sv. svátostné požehnání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 31.3. 4. neděle postní Senice 08:00


14:30

Za živé a farníky


Křížová cesta

po 1.4.
út 2.4.
st 3.4.
čt 4.4. Senička 17:00 Volný úmysl
5.4. První pátek v měsíci Senice 18:00 Za Marii Kleinovu a za živou a rodinu Kleinovu
so 6.4. První sobota v měsíci Senice 08.00 Na daný úmysl
ne 7.4. 5. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Ladislava Kryla, jeho rodiče a duše v očistci


Křížová cesta

Komentáře jsou uzavřeny

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Adorace vedená mládeží
 kostel Vilémov, pátek 19. 04. 2019 od 20 hodin

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019

Pouť dětí a mládeže do Jednova
Jednov, sobota 04. 05. 2019

Děkanátní pouť za obnovu rodin
katedrála Olomouc, sobota 18. 05. 2019 od 15 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 05. 2019