Slavíme 4. neděli postní

Ve středu 3.4. ve 14 hodin má v Cholině pohřeb paní Margita Beňová.

 

V pátek je první pátek v měsíci dubnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti (Křížová cesta tentokrát nebude). Po mši sv. svátostné požehnání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 31.3. 4. neděle postní Senice 08:00


14:30

Za živé a farníky


Křížová cesta

po 1.4.
út 2.4.
st 3.4.
čt 4.4. Senička 17:00 Volný úmysl
5.4. První pátek v měsíci Senice 18:00 Za Marii Kleinovu a za živou a rodinu Kleinovu
so 6.4. První sobota v měsíci Senice 08.00 Na daný úmysl
ne 7.4. 5. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Ladislava Kryla, jeho rodiče a duše v očistci


Křížová cesta

Komentáře jsou uzavřeny

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České