Slavíme 5. neděli postní

V pátek 12.4. při večerní mši sv. se bude udělovat svátost nemocných. Zájemci ať se zapíší na list na stolku vzadu za lavicemi. Přede mší sv. bude možnost přijat svátost smíření.

 

Předvelikonoční svatá zpověď bude v sobotu 13.4. od 14 do 15:30 hodin. Budou zpovídat i dva cizí zpovědníci. Využijme toho a dobrou svatou zpovědí se připravme na blížící se svátky našeho vykoupení – Velikonoce. V Cholině se bude zpovídat v neděli 14.4. ve stejnou dobu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 7.4. 5. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Ladislava Kryla, jeho rodiče a duše v očistci


Křížová cesta

po 8.4.
út 9.4.
st 10.4.
čt 11.4. Senička 17:00 Za rodiče Smékalovy, jejich děti a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
12.4. Senice 17:30


18:00

Křížová cesta


Za Emila a Aničku Zajíčkovy, rodiče a duše v očistci

so 13.4. Senice 14.00  do 15:30 předvelikonoční svatá zpověď
ne 14.4. Květná neděle

(začíná svatý týden)

Senice 08:00
 


14:30

Za rodiče, prarodiče a celou živou a rodinu Sekyrovu a Dudkovu


Křížová cesta

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České