Slavíme 5. neděli postní

V pátek 12.4. při večerní mši sv. se bude udělovat svátost nemocných. Zájemci ať se zapíší na list na stolku vzadu za lavicemi. Přede mší sv. bude možnost přijat svátost smíření.

 

Předvelikonoční svatá zpověď bude v sobotu 13.4. od 14 do 15:30 hodin. Budou zpovídat i dva cizí zpovědníci. Využijme toho a dobrou svatou zpovědí se připravme na blížící se svátky našeho vykoupení – Velikonoce. V Cholině se bude zpovídat v neděli 14.4. ve stejnou dobu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 7.4. 5. neděle postní Senice 08:00
 


14:30

Za Ladislava Kryla, jeho rodiče a duše v očistci


Křížová cesta

po 8.4.
út 9.4.
st 10.4.
čt 11.4. Senička 17:00 Za rodiče Smékalovy, jejich děti a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
12.4. Senice 17:30


18:00

Křížová cesta


Za Emila a Aničku Zajíčkovy, rodiče a duše v očistci

so 13.4. Senice 14.00  do 15:30 předvelikonoční svatá zpověď
ne 14.4. Květná neděle

(začíná svatý týden)

Senice 08:00
 


14:30

Za rodiče, prarodiče a celou živou a rodinu Sekyrovu a Dudkovu


Křížová cesta

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.