Slavíme Květnou neděli

Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 9 hodin. Až do Velikonoční vigilie bude možné navštívit Boží hrob. V kostele vzadu na stolku je rozpis. Zapisujte se, aby vždy v kostele někdo byl. Přijďme poděkovat Kristu Pánu za jeho oběť pro naši spásu. K vděčnosti veďme i děti.

 

U Božího hrobu bude pokladnička, kam můžeme přispět na Boží hrob v Jeruzalémě.

 

O neděli Velikonoční bude tradiční sbírka na kněžský seminář. Už předem Pán Bůh zaplať! Na závěr mše sv. bude žehnání pokrmů.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 14.4. Květná neděle
(Začíná Svatý týden)
Senice 08:00 Za rodiče, prarodiče a celou živou a rodinu Sekyrovu a Dudkovu

 

po 15.4. Pondělí Svatého týdne
út 16.4. Úterý Svatého týdne
st 17.4. Středa Svatého týdne
čt 18.4. Zelený Čtvrtek Senice 18:30 Za Fran. Pavelku, manželku Annu, rodiče a sourozence s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
19.4. Velký Pátek Senice 18:30 Velkopáteční  obřady
so 20.4. Bílá sobota Senice 19:00 Za dárce
ne 21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Senice 08:00 Za živé a farníky

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České