Slavíme Květnou neděli

Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 9 hodin. Až do Velikonoční vigilie bude možné navštívit Boží hrob. V kostele vzadu na stolku je rozpis. Zapisujte se, aby vždy v kostele někdo byl. Přijďme poděkovat Kristu Pánu za jeho oběť pro naši spásu. K vděčnosti veďme i děti.

 

U Božího hrobu bude pokladnička, kam můžeme přispět na Boží hrob v Jeruzalémě.

 

O neděli Velikonoční bude tradiční sbírka na kněžský seminář. Už předem Pán Bůh zaplať! Na závěr mše sv. bude žehnání pokrmů.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 14.4. Květná neděle
(Začíná Svatý týden)
Senice 08:00 Za rodiče, prarodiče a celou živou a rodinu Sekyrovu a Dudkovu

 

po 15.4. Pondělí Svatého týdne
út 16.4. Úterý Svatého týdne
st 17.4. Středa Svatého týdne
čt 18.4. Zelený Čtvrtek Senice 18:30 Za Fran. Pavelku, manželku Annu, rodiče a sourozence s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
19.4. Velký Pátek Senice 18:30 Velkopáteční  obřady
so 20.4. Bílá sobota Senice 19:00 Za dárce
ne 21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Senice 08:00 Za živé a farníky

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.