Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

O neděli Velikonoční se koná tradiční sbírka na kněžský seminář. Pán Bůh zaplať! Na závěr mše sv. je žehnání pokrmů. Pán Bůh zaplať také za dary na Boží hrob v Jeruzalémě.

 

Velké poděkování patří těm, kteří přiložili ruku k dílu a podíleli se na přípravě letošních Velikonoc. Díky panu kostelníkovi, těm, kteří uklidili kostel i okolí kostela, připravili a vyzdobili Boží hrob, díky sboru, panu varhaníkovi a ministrantům. Všem Pán Bůh zaplať!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 21.4. Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Senice 08:00 Za živé a farníky
po 21.4. Pondělí v oktávu velikonočním Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc
út 23.4. Úterý v oktávu velikonočním
st 24.4. Středa v oktávu velikonočním
čt 25.4. Čtvrtek v oktávu velikonočním Senice 17:00 Volný úmysl
26.4. Pátek v oktávu velikonočním Senice 18:00 Za rodiče Grézlovy, Heroudkovy a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
so 27.4. Sobota v oktávu velikonočním
ne 28.4. 2. neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství
Senice 08:00 Za Helenu Přichystalovu, živou a rodinu Přichystalovu a Vybíralovu

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner