Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

O neděli Velikonoční se koná tradiční sbírka na kněžský seminář. Pán Bůh zaplať! Na závěr mše sv. je žehnání pokrmů. Pán Bůh zaplať také za dary na Boží hrob v Jeruzalémě.

 

Velké poděkování patří těm, kteří přiložili ruku k dílu a podíleli se na přípravě letošních Velikonoc. Díky panu kostelníkovi, těm, kteří uklidili kostel i okolí kostela, připravili a vyzdobili Boží hrob, díky sboru, panu varhaníkovi a ministrantům. Všem Pán Bůh zaplať!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 21.4. Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Senice 08:00 Za živé a farníky
po 21.4. Pondělí v oktávu velikonočním Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc
út 23.4. Úterý v oktávu velikonočním
st 24.4. Středa v oktávu velikonočním
čt 25.4. Čtvrtek v oktávu velikonočním Senice 17:00 Volný úmysl
26.4. Pátek v oktávu velikonočním Senice 18:00 Za rodiče Grézlovy, Heroudkovy a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
so 27.4. Sobota v oktávu velikonočním
ne 28.4. 2. neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství
Senice 08:00 Za Helenu Přichystalovu, živou a rodinu Přichystalovu a Vybíralovu

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Noc kostelů
kostel Senice, pátek 24. 05. 2019 od 19 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 5. 2019

Koncert scholy od sv. Maří Magdaleny
kostel Senice, neděle 02. 06. 2019 v 15 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30