Slavíme 2. neděli velikonoční

Na Květnou neděli byly k oltáři přineseny kasičky Postní almužny. Bylo jich celkem 16. V nich bylo 3.205,- Kč. Na Boží hrob v Jeruzalémě bylo věnováno 1.270,- Kč. Při sbírce na kněžský seminář o Neděli velikonoční se vybralo 7.020,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať

 

Ve středu 1. května v 17 hodin bude v Hliníkách u Panny Marie první májová pobožnost. Májové pobožnosti budou bývat v pátek po mši sv. (kromě 3.5.) a v neděli v 18 hodin.

 

V pátek je první pátek v měsíci květnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 28.4. 2. neděle velikonoční

(začíná svatý týden)

Senice 08:00 Za rodiče, prarodiče a celou živou a rodinu Sekyrovu a Dudkovu
po 29.4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve
út 30.4.
st 1.5. Sv. Josefa, dělníka kaple sv. Jos. 08:00 Volný úmysl
čt 2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Senička 17:00 Volný úmysl
3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů


1. pátek v měsíci

Senice 18:00
 


po

Za Květoslava Brzobohatého, syna, živou a rodinu


mši sv. svátostné požeh.

so 4.5. 1. sobota v měsíci Senice 08.00 Na daný úmysl
ne 5.5. 3. neděle velikonoční
Senice 08:00
 
 
 


18:00

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví u příležitosti životního jubilea s prosbou o Boží požehnání a ochranu P.Marie do dalších let


Májová pobožnost

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner