Slavíme 6. neděli velikonoční

V neděli 19.5. byla sbírka na opravy. Vybralo se 5.300,- Kč. Sbírka z neděli 26.5. bude věnována pronásledovaným křesťanům. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 26.5. bude májová pobožnost už ve 14:30. Po ní jsou všichni zváni na posezení na farní zahradu – Farní den.

 

V neděli 2.6. od 15 hodin bude v kostele v Senici koncert scholy při příležitosti 30. výročí jejího založení.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 26.5. 6. neděle velikonoční

Den modliteb za pro- následované křesťany
Senice 08:00


18:00

Na poděkování Pánu Bohu za dar života, ochranu Boží a P. Marie do dalších let


Májová pobožnost

po 27.5.
út 28.5.
st 29.5.
čt 30.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně Senička 17:00 Za dárce
31.5. Svátek
Navštívení Panny Marie
Senice 18:00 Za Svatopluka a Miladu Kvapilíkovy
so 1.6. Sv. Justina, mučedníka

První sobota v měsíci 

Senice  14:00 Na daný úmysl
ne 2.6. 7. neděle velikonoční
Senice 08:00 Za živé a farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin