Slavíme 6. neděli velikonoční

V neděli 19.5. byla sbírka na opravy. Vybralo se 5.300,- Kč. Sbírka z neděli 26.5. bude věnována pronásledovaným křesťanům. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 26.5. bude májová pobožnost už ve 14:30. Po ní jsou všichni zváni na posezení na farní zahradu – Farní den.

 

V neděli 2.6. od 15 hodin bude v kostele v Senici koncert scholy při příležitosti 30. výročí jejího založení.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 26.5. 6. neděle velikonoční

Den modliteb za pro- následované křesťany
Senice 08:00


18:00

Na poděkování Pánu Bohu za dar života, ochranu Boží a P. Marie do dalších let


Májová pobožnost

po 27.5.
út 28.5.
st 29.5.
čt 30.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně Senička 17:00 Za dárce
31.5. Svátek
Navštívení Panny Marie
Senice 18:00 Za Svatopluka a Miladu Kvapilíkovy
so 1.6. Sv. Justina, mučedníka

První sobota v měsíci 

Senice  14:00 Na daný úmysl
ne 2.6. 7. neděle velikonoční
Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner