Slavíme 7. neděli velikonoční

Při sbírce v neděli 26.5. na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo v Seničce 390,- Kč (ve čtvrtek), v Senici 4.630,- Kč. Dohromady 5.020,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 2.6. od 15 hodin se koná v kostele v Senici koncert scholy při příležitosti 30. výročí jejího založení.

 

V pátek je první pátek v měsíci červnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

V neděli 9.6. o slavnosti Seslání Ducha Svatého bude tradiční sbírka na církevní školy v diecézi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 2.6. 7. neděle velikonoční Senice 08:00 Za živé a farníky
po 3.6. Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
út 4.6.
st 5.6.
čt 6.6. Sv. Norberta, biskupa Senička 18:00 Za Antonína Maksanta a živou rodinu
7.6. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za Miloslavu Bartelovu a její živou rodinu
so 8.6.
ne 9.6. Slavnost Seslání Ducha Svatého

Končí doba velikonoční

Senice 08:00 Za Ludmilu a Jaroslava Navrátilovy, jejich rodiče, sourozence a ž. rodinu

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner