Slavíme seslání Ducha Svatého

V neděli 9.6. o slavnosti Seslání Ducha Svatého je tradiční sbírka na církevní školy v diecézi. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! V neděli 16.6. bude sbírka na opravy.

 

Zapisují se intence na druhé pololetí.

 

V neděli 16.6. slavíme v kapli Nejsvětější Trojice v Náměšti na Hané patrocinium. Procesí s Nejsvětější Svátostí vyjde z farního kostela v 9:30. Mše sv. v kapli začne v 10 hodin.

 

Farní středisko Charity Olomouc – Těšetice, Drahanovice a Slatinice pořádá v neděli 14. července pouť na Sv. Hostýn. Podrobnosti najdete na nástěnce pod kůrem v kostele v Senici. Zájemci se mohou zapisovat do neděle 7. července na list vzadu za lavicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 9.6. Slavnost
Seslání Ducha Svatého

Končí doba velikonoční

Senice 08:00 Za Ludmilu a Jaroslava Navrátilovy, jejich rodiče, sourozence a živou rodinu
po 10.6. Panny Marie, Matky církve
út 11.6. Sv. Barnabáše, apoštola
st 12.6.
čt 13.6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Senička 18:00 Za živou a rodinu Smičkovu
14.6. Senice 18:00 Za Ludmilu a Josefa Barabášovy a jejich sourozence
so 15.6.
ne 16.6. Slavnost
Nejsvětější Trojice
Senice 07:00 Za Marii a Stanislava Polisovy, Zu- zanu a Pavla Libičovy a za živou a rodinu Polisovu a Libičovu

 

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner