Slavnost Nejsvětější Trojice

V neděli 9.6. byla sbírka na církevní školy. V Seničce se vybralo 315,- Kč, v Senici 2.811,- Kč. Dohromady 3.126,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! V neděli 16.6. je sbírka na opravy.

 

V pátek 21.6. ve 20 hodin bude v kostele v Senici adorace, kterou povede mládež.

 

Zapisují se intence na druhé pololetí.

 

Farní středisko Charity Olomouc – Těšetice, Drahanovice a Slatinice pořádá v neděli 14. července pouť na Sv. Hostýn. Podrobnosti najdete na nástěnce pod kůrem v kostele v Senici. Zájemci se mohou zapisovat do neděle 7. července na list vzadu za lavicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 16.6. Slavnost Nejsvětější Trojice Senice 07:00 Za Marii a Stanislava Polisovy,
Zuzanu a Pavla Libičovy a za ži- vou a rodinu Polisovu a Libičovu
po 17.6.
út 18.6.
st 19.6. Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
čt 20.6. Slavnost Těla a Krve Páně
Doporučený svátek
Senička 18:30 Za dárce
21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Senice 18:00 Za Stanislava Štafu, jeho sou- rozence a duše v očistci
so 22.6.
ne 23.6. 12. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.