Slavnost Nejsvětější Trojice

V neděli 9.6. byla sbírka na církevní školy. V Seničce se vybralo 315,- Kč, v Senici 2.811,- Kč. Dohromady 3.126,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! V neděli 16.6. je sbírka na opravy.

 

V pátek 21.6. ve 20 hodin bude v kostele v Senici adorace, kterou povede mládež.

 

Zapisují se intence na druhé pololetí.

 

Farní středisko Charity Olomouc – Těšetice, Drahanovice a Slatinice pořádá v neděli 14. července pouť na Sv. Hostýn. Podrobnosti najdete na nástěnce pod kůrem v kostele v Senici. Zájemci se mohou zapisovat do neděle 7. července na list vzadu za lavicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 16.6. Slavnost Nejsvětější Trojice Senice 07:00 Za Marii a Stanislava Polisovy,
Zuzanu a Pavla Libičovy a za ži- vou a rodinu Polisovu a Libičovu
po 17.6.
út 18.6.
st 19.6. Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
čt 20.6. Slavnost Těla a Krve Páně
Doporučený svátek
Senička 18:30 Za dárce
21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Senice 18:00 Za Stanislava Štafu, jeho sou- rozence a duše v očistci
so 22.6.
ne 23.6. 12. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, sobota  28. 9. 2019, v 10:00 mše sv., kterou slouží Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

Děkanátní Senická nota
kostel Senice, sobota  12. 10. 2019 od 14 hodin

Misijní most modlitby
kostel Senice, pátek  18. 10. 2019 po mši sv.

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České