Slavíme 12. neděli v mezidobí

Sbírka na opravy z neděle 16.6.: Senička 780,- Kč; Senice 5.250,- Kč. Dohromady 6.030,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Zapisují se intence na druhé pololetí.

 

Farní středisko Charity Olomouc – Těšetice, Drahanovice a Slatinice pořádá v neděli 14. července pouť na Sv. Hostýn. Podrobnosti najdete na nástěnce pod kůrem v kostele v Senici. Zájemci se mohou zapisovat do neděle 7. července na list vzadu za lavicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 23.6. 12. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
út 25.6.
st 26.6.
čt 27.6. Senička 18:00 Volný úmysl
28.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Senice 18:00 Za Annu Pavelkovou a manžela s pros- bou o Boží požehnání pro živou rodinu
so 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
ne 30.6. 13. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Drahoslava Záhoru a Anežku Andrýskovu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, sobota  28. 9. 2019, v 10:00 mše sv., kterou slouží Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

Děkanátní Senická nota
kostel Senice, sobota  12. 10. 2019 od 14 hodin

Misijní most modlitby
kostel Senice, pátek  18. 10. 2019 po mši sv.

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České