Slavíme 12. neděli v mezidobí

Sbírka na opravy z neděle 16.6.: Senička 780,- Kč; Senice 5.250,- Kč. Dohromady 6.030,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Zapisují se intence na druhé pololetí.

 

Farní středisko Charity Olomouc – Těšetice, Drahanovice a Slatinice pořádá v neděli 14. července pouť na Sv. Hostýn. Podrobnosti najdete na nástěnce pod kůrem v kostele v Senici. Zájemci se mohou zapisovat do neděle 7. července na list vzadu za lavicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 23.6. 12. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
út 25.6.
st 26.6.
čt 27.6. Senička 18:00 Volný úmysl
28.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Senice 18:00 Za Annu Pavelkovou a manžela s pros- bou o Boží požehnání pro živou rodinu
so 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
ne 30.6. 13. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Drahoslava Záhoru a Anežku Andrýskovu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.