Slavíme 14. neděli v mezidobí

V týdnu od 8.7. do 12.7. má P. Martin dovolenou. Bohoslužby nebudou, v případě vyřizování pohřbů či jiných neodkladných záležitostí se prosím obracejte na P. Romana Vlka do Laškova (mobil: 739523415).

 

Úmysl modliteb na měsíc červenec: Za rodiny, aby jim společně strávený čas pomáhal upevnit vzájemné vztahy a přivedl je také blíž k Pánu Bohu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 7.7. 14. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živou a rodinu Rozsypalovu, duše v očistci a nová kněžská a řeholní povolání.
po 8.7.
út 9.7.
st 10.7.
čt 11.7.
12.7.
so 13.7.
ne 14.7. 15. neděle v mezidobí Senice 08:00 Volný úmysl

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.