Slavíme 15. neděli v mezidobí

Úmysl modliteb na měsíc červenec: Za rodiny, aby jim společně strávený čas pomáhal upevnit vzájemné vztahy a přivedl je také blíž k Pánu Bohu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 14.7. 15. neděle v mezidobí Senice 08:00 Volný úmysl
po 15.7. Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
út 16.7. Panny Marie Karmelské
st 17.7.
čt 18.7. Senička 18:00 Volný úmysl
19.7. Senice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví s prosbou o další pomoc Boží
so 20.7.
ne 21.7. Titulární slavnost kos- tela sv. Maří Magdaleny Senice 09:30


14:00

Za živé a farníky a dobrodince kostela


Svátostné požehnání

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Společná předvánoční sv. zpověď
kostel Senice, sobota 21.12.2019, 14:00 – 15:30

Zpívání dětí ZŠ v kostele
kostel Senice, výroba perníčků na faře, neděle 22.12.2019, 14:30 – 18:00

Vánoční koncert
kostel Cholina, neděle 29.12.2019 v 16 hodin, účinkuje schola Pramen

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 05.01.2020 v 16 hodin, účinkuje Collegium vocale

Tříkrálová sbírka
Senice, sobota 11.01.2020 od 9 hodin