Slavíme 15. neděli v mezidobí

Úmysl modliteb na měsíc červenec: Za rodiny, aby jim společně strávený čas pomáhal upevnit vzájemné vztahy a přivedl je také blíž k Pánu Bohu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 14.7. 15. neděle v mezidobí Senice 08:00 Volný úmysl
po 15.7. Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
út 16.7. Panny Marie Karmelské
st 17.7.
čt 18.7. Senička 18:00 Volný úmysl
19.7. Senice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví s prosbou o další pomoc Boží
so 20.7.
ne 21.7. Titulární slavnost kos- tela sv. Maří Magdaleny Senice 09:30


14:00

Za živé a farníky a dobrodince kostela


Svátostné požehnání

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner