Slavíme 21. neděli v mezidobí

V neděli 18. srpna při sbírce na opravy se vybralo 6.211,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pondělí 26. srpna bude v naší farnosti adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena od 10 hodin. V 18 hodin zakončení adorace a svátostné požehnání. Zapisujte se v kostele na rozpis vzadu za lavicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 25.8. 21. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Drahomíra Tobiáše, sestru Boženu a rodiče
po 26.8. A dorační den Senička
 


Senice

08:00
 


10:00

Patrocinium – Za živé a farníky ze Seničky


Výstav NSO do 18:00 hod.

út 27.8. Sv. Moniky
st 28.8. Sv. Augustina, biskupa a učitele církve
čt 29.8. Památka umučení sv. Jana Křtitele Senička 18:00 Za Václava a Růženu Dostálovy a duše v očistci
30.8. Senice 18:00 Na vlastní úmysl
so 31.8.
ne 1.9. 22. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, sobota  28. 9. 2019, v 10:00 mše sv., kterou slouží Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

Děkanátní Senická nota
kostel Senice, sobota  12. 10. 2019 od 14 hodin

Misijní most modlitby
kostel Senice, pátek  18. 10. 2019 po mši sv.

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České