Slavíme 21. neděli v mezidobí

V neděli 18. srpna při sbírce na opravy se vybralo 6.211,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pondělí 26. srpna bude v naší farnosti adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena od 10 hodin. V 18 hodin zakončení adorace a svátostné požehnání. Zapisujte se v kostele na rozpis vzadu za lavicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 25.8. 21. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Drahomíra Tobiáše, sestru Boženu a rodiče
po 26.8. A dorační den Senička
 


Senice

08:00
 


10:00

Patrocinium – Za živé a farníky ze Seničky


Výstav NSO do 18:00 hod.

út 27.8. Sv. Moniky
st 28.8. Sv. Augustina, biskupa a učitele církve
čt 29.8. Památka umučení sv. Jana Křtitele Senička 18:00 Za Václava a Růženu Dostálovy a duše v očistci
30.8. Senice 18:00 Na vlastní úmysl
so 31.8.
ne 1.9. 22. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Koncert Václava Hudečka
kostel sv. Kunhuty Náměšť na Hané, sobota 16.11.2019 v 17 hodin

Přednáška na téma „modlitba“
fara Cholina, sobota 23.11.2019 v 17:30

Adventní duchovní obnova pro muže
kněžský seminář Olomouc, 29.11. -1.12. (vede biskup Mons. Josef Nuzík, pro muže od 17 do 35 let)

Církevní Silvestr
Brodek u PV, sobota 30.11.2019, začátek v 18 hod. mší sv., následuje program na hasičárně

Duchovní obnova pro děti
fara Konice, sobota 30.11.2019