Slavíme 21. neděli v mezidobí

V neděli 18. srpna při sbírce na opravy se vybralo 6.211,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V pondělí 26. srpna bude v naší farnosti adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena od 10 hodin. V 18 hodin zakončení adorace a svátostné požehnání. Zapisujte se v kostele na rozpis vzadu za lavicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 25.8. 21. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Drahomíra Tobiáše, sestru Boženu a rodiče
po 26.8. A dorační den Senička
 


Senice

08:00
 


10:00

Patrocinium – Za živé a farníky ze Seničky


Výstav NSO do 18:00 hod.

út 27.8. Sv. Moniky
st 28.8. Sv. Augustina, biskupa a učitele církve
čt 29.8. Památka umučení sv. Jana Křtitele Senička 18:00 Za Václava a Růženu Dostálovy a duše v očistci
30.8. Senice 18:00 Na vlastní úmysl
so 31.8.
ne 1.9. 22. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin