Slavíme 24. neděli v mezidobí

V neděli 15. září je sbírka na opravy.

 

V neděli 22. září bude mše sv. na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu. Kdo chce přinést něco ze své úrody před oltář, může tak učinit už během týdne na faru nebo paní Markétě Houdkové.

 

Začala výuka nábožeství ve škole. Vyučuje se v pátek:

  • 1.-2. třída: 11:20 – 12:05
  • 3.-5. třída: 12:35 – 13:20
  • 6.-9. třída: 13:20 – 14:05

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 15.9. 24. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Ludmilu a Jaroslava Navrátilovy a živou rodinu
po 16.9. Sv. Ludmily, mučednice
út 17.9.
st 18.9.
čt 19.9. Senička 18:00 Na vlastní úmysl
20.9. Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků Senice 18:00 Za Víta Rozsypala, živou a rodinu Rozsypalovu a Novákovu
so 21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
ne 22.9. 25. neděle v mezidobí Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu

 

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České