Slavíme 25. neděli v mezidobí

V neděli 15.9. byla sbírka na opravy. V Seničce se ve čtvrtek vybralo 300,- Kč, v Senici 8.100,- Kč. Dohromady 8.400,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Pozvánka pro mladé na víkendové setkání Dny důvěry přišla od dominikánů z Olomouce (18.-20.10.). Více na plakátku, je třeba se včas přihlásit.

 

V neděli 29.9. po mši sv. bude v kostele krátká schůzka rodičů dětí, které navštěvují výuku naboženství ve škole (od 4. třídy výš).

 

Začala výuka nábožeství ve škole. Vyučuje se v pátek:

  • 1.-2. třída: 11:20 – 12:05
  • 3.-5. třída: 12:35 – 13:20
  • 6.-9. třída: 13:20 – 14:05

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 22.9. 25. neděle v mezidobí Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu
po 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
út 24.9.
st 25.9.
čt 26.9. Senička 18:00 Za rodiče Navrátilovy, jejich syny, snachu a živou rodinu
27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze Senice 14:30 Zádušní mše sv. za Marii Laichmanovou
so 28.9. Slavnost sv. Václava, mučední- ka, hl. patrona českého národa Senice 08:00 Volný úmysl
ne 29.9. 26. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Vlastimilu Skopalovu a manžela
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020