Slavíme 25. neděli v mezidobí

V neděli 15.9. byla sbírka na opravy. V Seničce se ve čtvrtek vybralo 300,- Kč, v Senici 8.100,- Kč. Dohromady 8.400,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Pozvánka pro mladé na víkendové setkání Dny důvěry přišla od dominikánů z Olomouce (18.-20.10.). Více na plakátku, je třeba se včas přihlásit.

 

V neděli 29.9. po mši sv. bude v kostele krátká schůzka rodičů dětí, které navštěvují výuku naboženství ve škole (od 4. třídy výš).

 

Začala výuka nábožeství ve škole. Vyučuje se v pátek:

  • 1.-2. třída: 11:20 – 12:05
  • 3.-5. třída: 12:35 – 13:20
  • 6.-9. třída: 13:20 – 14:05

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 22.9. 25. neděle v mezidobí Senice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu
po 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
út 24.9.
st 25.9.
čt 26.9. Senička 18:00 Za rodiče Navrátilovy, jejich syny, snachu a živou rodinu
27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze Senice 14:30 Zádušní mše sv. za Marii Laichmanovou
so 28.9. Slavnost sv. Václava, mučední- ka, hl. patrona českého národa Senice 08:00 Volný úmysl
ne 29.9. 26. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Vlastimilu Skopalovu a manžela

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České