Slavíme 26. neděli v mezidobí

V neděli 29.9. po mši sv. bude v kostele krátká schůzka rodičů dětí, které navštěvují výuku naboženství ve škole (od 4. třídy výš).

 

V pátek je první pátek v měsíci říjnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost ke svaté zpovědi. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

OHLÁŠKY: V sobotu 12.10. v kostele v Hejnicích uzavřou církevní manželství novomanželé Jiří Sekanina, bytem Senička a Anežka Řičářová, bytem Liberec.

 

Pozvánka pro mladé na víkendové setkání Dny důvěry přišla od dominikánů z Olomouce (18.-20.10.). Více na plakátku, je třeba se včas přihlásit.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 29.9. 26. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Vlastimilu Skopalovu a manžela
po 30.9.
út 1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
st 2.10. Památka
svatých andělů strážných
Senice 15:00 Zádušní mše sv. za Růženu Mückovou
čt 3.10. Senička 18:00 Za skauty a skautky
4.10. Sv. Františka z Assisi
1. pátek v měsíci
Senice 18:00 Za Annu a Jakuba Tichých, rodiče, sourozence a dar zdraví pro ž. rodiny
so 5.10. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 6.10. 27. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Žofii Svozilovou, manžela Josefa, živou a rod. Svozilovu a Palánkovu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České