Slavíme 26. neděli v mezidobí

V neděli 29.9. po mši sv. bude v kostele krátká schůzka rodičů dětí, které navštěvují výuku naboženství ve škole (od 4. třídy výš).

 

V pátek je první pátek v měsíci říjnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost ke svaté zpovědi. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

OHLÁŠKY: V sobotu 12.10. v kostele v Hejnicích uzavřou církevní manželství novomanželé Jiří Sekanina, bytem Senička a Anežka Řičářová, bytem Liberec.

 

Pozvánka pro mladé na víkendové setkání Dny důvěry přišla od dominikánů z Olomouce (18.-20.10.). Více na plakátku, je třeba se včas přihlásit.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 29.9. 26. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Vlastimilu Skopalovu a manžela
po 30.9.
út 1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
st 2.10. Památka
svatých andělů strážných
Senice 15:00 Zádušní mše sv. za Růženu Mückovou
čt 3.10. Senička 18:00 Za skauty a skautky
4.10. Sv. Františka z Assisi
1. pátek v měsíci
Senice 18:00 Za Annu a Jakuba Tichých, rodiče, sourozence a dar zdraví pro ž. rodiny
so 5.10. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 6.10. 27. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Žofii Svozilovou, manžela Josefa, živou a rod. Svozilovu a Palánkovu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Exit (bez Exitu) – setkání mladých
fara Konice, téma: Bůh se o tebe postará – vyprávění z pěší poutě do Assisi, pátek 24.01.2020 od 19:30 hodin

Hromniční pouť matek
kostel Zvěstování Panny Marie Šternberk,      sobota 01.02.2020 od 9:20 hodin

Děkovná hromniční pouť
kostel Cholina, neděle 02.02.2020 v 9:30 hod

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.